Viirus GUEST 2025-2026

Söker du till Viirus GUEST-programmet? Läs detta först:

Viirus är en konstnärlig teater.Vår repertoar består av egna produktioner och gästföreställningar. Trots att vi är en teater strävar vi efter att skaka om teaterkonstens traditioner och konventionella former. Vi letar efter något nytt. Omdefiniering, gränsöverskridande, sammansmältning av konstformer, konstnärligt risktagande, osäkerhet och precision.

Har du ett konstverk eller en idé som du vill förverkliga i vårt program? Är det teater? Fantastiskt, det är det vi gör. Är det en föreställning, installation, ljudverk, videokonst, eller en kombination av dessa eller inget av dessa? Om ditt verk syftar till att delta i en dialog mellan scenkonsten och samtiden, utmana, hålla med, skaka om, förstöra, stilla – då är vi intresserade.

Vi värderar underpresterande inom många områden i livet högt, men vi anser att konst är för dyrbart och meningsfullt för att vi kan nöja oss med medelmåttlighet. Skapandets glädje är underbart, men vad ger det till andra? Varför måste just detta verk göras? 

För vem skapar du konst? Vi tänker nämligen mycket på publiken. Vi vill engagera oss i en stark dialog med publiken. Vi vill att verken ska vara tillgängliga för publiken. 

Världen är öppen. Vi uppmanar till aktivt ifrågasätta de rådande normerna i samhället och inom konstfältet. Vi uppskattar också när vi och våra vanor blir utmanade. 

Vi vill att verksamheten i våra lokaler har en sund grund, där alla (både konstnärer och personal inom produktion och teknik ) mår bra i sitt arbete. Vi värdesätter professionell produktionsplanering och en etisk och ekologisk arbetsprocess. 

Är du fortfarande intresserad av att ansöka? Fantastiskt! Här följer lite praktisk information:

Viirus GUEST open call 2025-2026

Vad är Viirus GUEST? 

Teater Viirus kuraterade GUEST-program erbjuder ett utrymme för professionell scenkonst och presentation av olika konstformer. Viirus har fem scener:

  • Stora salen (350 m2, max 120 sittplatser)
  • Stora salen  50 % (125 m2, max 60 sittplatser)
  • Studio 1 (58 m2, max 30 sittplatser)
  • Galleriet (115 m2, 50-80 sittplatser)
  • Amfiteatern (16 m2, utomhusscen, max 150 sittplatser)

Ansökningslänk, -tid och deadline 

Deadline: Måndag den 16 oktober 2023, kl. 23.59. Ansökningsformuläret hittar du här:
https://forms.gle/M5UCM4zEJ2x2m5hd9

Ansökningar kommer inte att behandlas utanför ansökningstiden. Skicka in din ansökan i tid. Vi strävar efter att svara på alla ansökningar inom två månader från ansökningstidens slut.

Vem kan ansöka? 

Alla professionella aktörer, arbetsgrupper och teatrar kan söka till Viirus GUEST-program, oavsett språk, ursprungsland eller bakgrund.

Observera 

Om du tidigare har ansökt till Viirus GUEST kan du inte ansöka med samma projekt igen. Vi prioriterar premiärer. Om du ändå ansöker med ett existerande verk, var noga med att specificera din målgrupp och behovet för den nya versionen.

Bilagor till ansökan 

Du kan välja att inkludera följande bilagor: teknisk rider, arbetsplan, teamets CV (i en enda PDF-fil). Skicka inte andra filer.

Våra urvalskriterier 

Vi prioriterar mångfald och jämställdhet vad gäller arbetsgrupper och teman. Vi uppmuntrar till professionell produktionsplanering och strävar efter etiskt arbete. Vi letar efter ambitiösa konstverk och kompromisslösa former. Vi uppmuntrar till ekologiska lösningar i planering och produktion.

Marknadsföring och information 

Vi anser att konst och dess marknadsföring hänger ihop. Var beredd att investera i marknadsföringen och även fundera på vem din publik är. Våra egna marknadsföringsresurser är begränsade och förväntar oss därför att de gästande grupperna är proaktiva.

Vem fattar programbeslut? 

Programbesluten fattas av Teater Viirus konstnärliga råd tillsammans med ansvariga producenten. Vi konsulterar även branschexperter vid behov. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi strävar efter att svara på alla ansökningar inom två månader efter att ansökningsperioden har gått ut.

Du kan läsa mer om Viirus programbeslut och konstnärliga riktlinjer här: https://www.viirus.fi/sv/erbjud-din-ide-at-oss

Kontraktmodell 

Viirus GUEST fungerar enligt en plattformsmodell. Gästen ansvarar för produktionen av verket och lönerna för arbetsgruppen. Gästen behåller alla konstnärliga rättigheter.

Vi tar inte hyra för lokalen, men vi delar biljettintäkterna med den gästande produktionen.  Viirus erbjuder en produktionsram för genomförandet och presentationen av verket.

Vad vi erbjuder 

Grundläggande teknik (t.ex. Ljus- och ljudbord) relaterad till de anläggningar och annan teknisk utrustning som finns tillgängligt enligt avtalet. Se mer: https://www.viirus.fi/sv/teater/utrymmen

Teknisk assistans och rådgivning vid bygg och rivning samt vid behov annan assistans inom normal dagarbetstid för Viirus tekniker.

Biljett- och foajétjänster.

Marknadsföring och information i Viirus egna kanaler ​​(sociala medier, tryckmaterial, pressmeddelande och nyhetsbrev). 

Vad som inte ingår i avtalet 

Körning av föreställning, körtekniker, kördator, designarbete, mjukvarulicenser, upphovsrättsavgifter, transporttjänster, scen- eller kostymtjänster och boendearrangemang.

Besökets längd

Vi vill undvika korta besök. Minimiperioden i Stora salen är två veckor och en vecka i Studio 1. I Galleriet kan det ordnas evenemang som varar en kväll.

Dessa kurateras genom konceptet Viirus KLUBB. Se mer information här: https://www.viirus.fi/sv/erbjud-din-ide-at-oss

Samarbeten 

För tillfället kan Viirus inte delta i samproduktioner eller i andra former av delfinansiering.

Förfrågningar riktas till ansvarig producent, kurator Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi