Open Call 2023–2025

Viirus GUEST: Ocean Ecstatic (2021)

Vad är Viirus GUEST? 

Teater Viirus kuraterade GUEST-program erbjuder ett utrymme för professionell scenkonst och presentation av all slags konst. Viirus har fem scener: 

  • Stora salen (350 m2, max 120 sittplatser) 
  • Stora salen 50 % (125 m2, max 60 sittplatser)
  • Studio 1 (58 m2, max 30 platser) 
  • Galleriet (115 m2, max 50 sittplatser) 
  • Amfiteatern (16 m2, utomhusscen, max 150 sittplatser) 

Vi tar inte hyra för lokalen, men delar biljettintäkterna med den gästande produktionen. Observera att Viirus Stora salen inte är öppen för gästspel under hösten 2023. 

Viirus GUEST: Gud skapade människan och jag skapade kuken (2022)

Vad söker vi? 

Intressant, vågad och genomtänkt konst som inspirerar vår publik. 

Vem kan söka? 

Alla professionella aktörer, arbetsgrupper och teatrar kan söka till Viirus gästspelsprogram, oavsett språk, ursprungsland eller bakgrund.

Vad betonar vi i ansökan? 

Fräscha och inspirerande föreställningar. Mångfald och jämställdhet vad gäller arbetsgrupper och teman. Professionell produktionsplanering samt etisk och ekologisk arbetsprocess. 

Vem fattar beslut för gästspelsprogrammet?

Viirus konstnärliga kollektiv väljer gästspel tillsammans med den ansvarige producenten. I våra beslut konsulterar vi även branschexperter vid behov. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi svarar på alla ansökningar inom två månader efter att ansökningsperioden har gått ut.

Vad erbjuder vi?

  • Grundläggande teknik relaterad till de anläggningar och annan teknisk utrustning som finns tillgängligt enligt avtalet. Information om våra utrymmen finns här.
  • Teknisk assistans och rådgivning vid bygg och rivning samt vid behov annan assistans inom normal dagarbetstid för Viirus tekniker.
  • Biljett- och aulatjänster.
  • Marknadsföring och information i Viirus egna kanaler ​​(sociala medier, tryckmaterial, pressmeddelande och nyhetsbrev).

Vad ingår inte i avtalet? 

Körning av föreställning, körtekniker, kördator, designarbete, mjukvarulicenser. Transporttjänster, scen- eller kostymtjänster och boendearrangemang. Samproduktioner eller annan delfinansiering.

Viirus GUEST: niXXXavuori (2021)

Mera information om Viirus utrymmen: https://www.viirus.fi/sv/teater/utrymmen

Förfrågningar kan skickas till ansvarig producent Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi