Erbjud din idé åt oss

Viirus är en konstnärlig gruppteater som främst arbetar på svenska. Teatern grundades 1987 med hemvist i Helsingfors. Under kommande år styrs vår verksamhet av devisen ”Gör teater relevant igen”. 

Vi söker idéer, konstnärer, arbetssätt och verk som bildar en repertoar som förhåller sig till teaterns relevans här och nu.

Vi finns till för att vi vill göra föreställningar med relevanta ämnen och intressanta former, föreställningar som utmanar de medverkande och publiken och som ställer frågor om vad teaterkonsten kunde vara här och nu?

Vi vill utmana oss själva och vår publik. Vi vill att våra föreställningar ska kommunicera över språk-, kultur- och socioekonomiska gränser.

Vi är ute efter nya föreställningsidéer och konstnärer. Viirus repertoar kan grovt indelas i tre huvudlinjer:

 • Viirus egna produktioner (på teaterns scener och på turné)
 • GUEST-repertoaren  
 • Klubbar och andra evenemang

Vi gör också samproduktioner men allra helst vill vi ta emot förslag till programkategorierna ovan.

Viirus egna produktioner

Under normala år producerar vi tre egna premiärer: två huvudproduktioner för stora salen samt en turnéproduktion. 

Beslut om Viirus egna produktioner fattas av teaterns konstnärliga råd, som består av teaterchefen och den konstnärliga personalen. 

I våra egna produktioner poängterar vi intressanta konstnärliga idéer, en engagerad och etisk arbetsprocess samt en strävan att söka något unikt – teater som är möjlig / omöjlig  viktig / engagerande här och nu. 

Huvudproduktioner

 • I huvudproduktionerna arbetar vår ensemble med fem skådespelare. Ibland utökas gruppen med frilansare.
 • Utgångspunkten är att alla planerare / designers inom scenografi, ljus, ljud, video, kostym och maskering är frilansare. 
 • Ungefär varannan produktion regisseras av Viirus egen regissör och varannan av en gästande regissör. 
 • För varje produktion försöker vi också anställa assistenter enligt behov. 
 • Huvudproduktionernas premiärer brukar infalla i februari och september. 
 • Huvudproduktionerna riktas till en vuxen publik. 
 • Huvudproduktionerna brukar spelas ca 25 gånger. 
 • En huvudproduktions materialbudget är ca 12 000 € för material till scenografi, kostymer och andra materialkostnader. 
 • Vi gör skriftliga avtal med alla frilansare och betalar löner och honorar enligt teaterbranschens kollektivavtal. 
 • Vårt mål är att repertoarplaneringen ska omfatta åtminstone två år. 

Turnéproduktioner

 • För våra turnéproduktioner är utgångspunkten att vi engagerar frilansare för uppdragen som skådespelare, regissörer och planerare.
 • Våra turnéproduktioner riktas främst till barn och unga. 
 • Den årliga turnéproduktionens premiär är i februari- mars.
 • Turnéproduktionernas mål är ca 40 föreställningar.
 • En turnéproduktions materialkostnader är ca 3 500 € för scenografi, kostym och andra material.
 • Vi gör skriftliga avtal med alla frilansare och betalar löner och honorar enligt teaterbranschens kollektivavtal.
 • Vårt mål är att planera turnérepetoaren med 1,5 års framförhållning.

Så här erbjuder du en föreställning till Viirus (egna produktioner)

Det enklaste sättet är att sända oss e-post (program@viirus.fi). Du kan kontakta oss med en färdig föreställning eller med en preliminär idé. Vi vill veta vad som inspirerar och tänder dig. Ett sätt att kommunicera en föreställningsidé är att beskriva följande:

 • Föreställningens grundidé
 • Hur tänker du/ni på föreställningens form
 • Vilka teman/ämnen/ intryck fungerar som utgångspunkt
 • Varför skulle föreställningen förverkligas på Viirus just nu
Människor i barockkläder och stora peruker ligger på en bädd av röd sammet
Versailles. Bild: Perttu Saksa.

Viirus GUEST

Viirus GUEST är en av Helsingfors viktigaste gästspelsrepertoarer. GUEST- repertoaren tar emot ansökningar från professionella konstnärer, teatrar och arbetsgrupper oberoende av språk, hemland eller bakgrund.

Vi söker intressant, engagerande och genomtänkt scenkonst som engagerar olika publikgrupper och teaterfältets proffs. Viirus GUEST- produktioner kurateras årligen via ett Open call – förfarande. Ansökningstiderna är i februari och september. Två månader efter ansökningstidens slut får de sökande ett svar från Viirus. Vi behandlar också ansökningar som kommit in utanför ansökningstiderna och det sker ofta i samma rytm som Open call- ansökningarna behandlas. 

Förslagen till Viirus GUEST- produktioner behandlas av konstnärliga rådet som kompletteras med GUEST- repertoarens ansvariga producent. Vi är ute efter intressant, genomtänkt scenkonst som engagerar både publik och proffs inom scenkonstfältet.

Vi prioriterar fräscha och innovativa föreställningar, mångfald, jämlikhet och jämställdhet såväl i arbetsgruppen som i föreställningens teman samt att gruppens produktionsplan är professionell och att arbetsprocessen är etisk och ekologisk. Vårt mål är att planera GUEST-repertoaren med ett års framförhållning. 

Så här erbjuder du en föreställning till Viirus GUEST-program

För att delta i GUEST-repertoaren kan du ansöka via systemet Open call, som tar emot förslag i februari och september. Open call förutsätter att du fyller i ett formulär som ställer frågor om föreställningen och tidtabellen. 

4 FLOORS OF WHORES: niXXXavuori på Viirus GUEST. Foto: Tom Rejström.

Viirus KLUBB och andra evenemang

Grundidén med våra klubbar är intima musikaliska kvällar på vår Galleriet-scen. Vi prioriterar akustiska ensembler med 1-3 deltagare. Repertoaren planeras främst med programbyråer och -agenturer. 

Vårt mål är att fatta beslut om klubbprogrammet med en framförhållning om ca ett halvt år.

Så här erbjuder du program till Viirus (KLUBB och andra evenemang)

Klubbprogrammet bokar vi i regel via programbyråer och agenturer. Men om du har en bra idé kan du sända ditt förslag som e-post till  program@viirus.fi.

Teater Viirus beslutsprocesser

Repertoarbeslut om Viirus egna produktioner fattas av teaterns konstnärliga råd, som samlas ca 5-8 gånger i året.

Beslut om GUEST- repertoaren fattas av Viirus konstnärliga råd utökat med GUEST-programmets ansvariga producent. Gruppen möts ca 3 gånger i året. 

Beslut om Klubbprogrammet fattas av teaterchefen.

Ifall du har frågor kan du kontakta per e-post eller telefon!

När det gäller Viirus egen repertoar och klubbverksamheten går frågorna till teaterchef Jussi Sorjanen / 050 380 2398 / jussi.sorjanen@viirus.fi 

Ytterligare information om GUEST- repertoaren får du av ansvariga producenten Mirkka Maikola / 050 543 7841 / mirkka.maikola@viirus.fi 

Vi gör vårt bästa för att behandla alla förslag och svara inom 1-3 månader, men ibland kan det dra ut på tiden. Därför är det önskvärt att du tar kontakt och kollar läget. Vi får årligen 100-150 programförslag.

War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling. Foto: Sara Forsius.

Som inspiration: våra temaår 2023–2026

För åren 2023-2026 har vi för vår egen repertoar definierat ett tema, som gäller Viirus egna huvud-  och turnéproduktioner. Ifall det är möjligt kan temat också gälla GUEST- produktioner, klubb- och diskussionsverksamheten och annan verksamhet. Avsikten med en tematisering är inte att begränsa fantasin hos dem som vill komma med förslag, men i stället få fart på fantasin. Vi är redo att granska tema och verk från många olika synvinklar. Det allra viktigaste är ändå inspirerande föreställningsidéer och tematiseringen får inte stå i vägen för fina idéer. 

Tema för år 2023: Privilegier

År 2023 fortsätter vi med föreställningar som handlar om privilegier och som inleddes 2020 med föreställningen Familjen Bra. Andra föreställningar i serien är Versailles, ROCKY Return of the Loser samt den nya stora produktionen Vem dödade Bambi, som får premiär i Stora salen år 2023. 

Vår utgångspunkt är självreflektion. Vi är medvetna om att vi är ytterst priviligierade som individer och samfund. Med ordet ”vi” avser vi i detta sammanhang både Viirus som teater och gemenskap och i vidare bemärkelse det finländska och det nordiska samhällsskicket. 

Tema för år 2024: Att avstå, försaka

Hela den västerländska världen står inför en stor utmaning under kommande år. Vi måste avstå från en mängd konkreta och mentala saker; vår nuvarande levnadsstandard, vår livsstil och våra värden. Våra uppfattningar om ett gott liv blir ifrågasatta efter en lång period av utveckling. Samma utveckling är nu ett hot mot vår framtid. Föreställningarna år 2024 behandlar försakandets tematik ur flera synvinklar och i olika dimensioner. 

Tema för år 2025: Framtiden 

Vad kommer efter att vi avstått och försakat?  Hur ser livet ut nästa vecka? Om tusen år? Finns det något liv? Vad tänker de unga generationerna om framtiden och är det ens möjligt att tro på en framtid?  Och alla vi som lever just nu – vad önskar vi av framtiden? 

Tema för år 2026: Utopier

Det är väsentligt att avsluta temaåren med att drömma om utopier. Just nu känns det som om det är radikalt att drömma. Det är svårt och utmanande, men samtidigt är drömmar det allra viktigaste. Med utopier avser vi inte passiva drömmerier utan snarare att finna och strukturera aktiva handlingar. Det är viktigt att utmana tänkandet och att söka alternativ till dystopierna, vilket inte innebär att man förnekar dem och vänder dem ryggen, men istället möter och bekämpar dem.