Textning och tillgänglighet

Vi vill göra teater tillgängligt för alla och erbjuda en fin teaterupplevelse åt varje besökare.

Textning

Viirus egna produktioner textas till svenska, finska och engelska. 

Gör så här för att få textning till din telefon (förbered dig i god tid före föreställningen):

  • Ladda ner appen “SUBTITLE MOBILE” (av Loitsut Oy) via App store eller Google play
  • Öppna appen och välj “Starta” 
  • Skriv in koden (du hittar den i aulan eller så får du den av våra värdar)
  • Välj “Starta” 
  • Välj produktion och språk och välj “Starta”

Textningen uppdateras automatiskt under föreställningen. Viirus aulavärdar hjälper gärna med textningen.

Tillgänglighet

Adress: Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors

Ankomst

Transportmedel kan köra till Medelhavsgatan 14 och parkera framför huvudingången för hämtning och avlämning. Det finns gott om parkeringsplatser längs de närliggande gatorna där du kan parkera med p-skiva i två timmar på vardagar klockan 08.00-20.00 och gratis andra tider (gatuparkeringen blir avgiftsbelagd under hösten 2022).

Närmaste parkeringshall är den avgiftsbelagda Rokkiparkki. Inkörning på Medelhavsgatan intill Viirus, under den orange bron. Närmaste ingången till fots finns på andra sidan gatan, på adressen Medelhavsgatan 15 och i hallen är den markerad med bokstaven A och orange färg.

Närmaste spårvagnshållplats (Medelhavsgatan, linje 9) ligger utanför teaterns huvudentré.

Huvudingången

Huvudentrén ligger på gatuplan på Medelhavsgatan. Dubbeldörren kan vara svår att se från gatan, men under föreställningsdagar placeras en röd A-skylt med föreställningens affisch på gatan bredvid dörren.

Dörrarna öppnas elektroniskt åt sidorna som ett dragspel med en rörelsesensor. Entrén är 215 cm bred när den öppnas. Utanför dörren finns ett metallgaller inbäddat i gatan och entrén har en 2,5 cm hög metalltröskel, men i övrigt är entrén platt.

Vid ingången finns ett vindfång som leder direkt till teaterns aula.

Aulan

I aulan finns biljettkassan, baren, toaletterna och ingången till Stora salen och Studio 1. Biljetter och dryck säljs bakom bardisken, som ligger direkt till höger om huvuddörren. Betalterminalen är i ståhöjd, men vid sidan om disken kan du även handla i sitthöjd.

Det finns bänkar i aulan. Det finns ingen separat garderob, men ytterkläderna kan hängas på klädräcken som finns i aulan.

Tillgänglig toalett

Den lättillgängliga toaletten är placerad på ingångens motsatta vägg fram till vänster, nära herrtoaletterna. Den korta korridoren som leder till toaletten är 134 cm bred. Dörren till den tillgängliga toaletten är placerad på korridorens högra vägg. Dörren öppnas ut mot korridoren. Dörren är 91 cm bred, märkt med rullstolssymbol och är lätt att öppna.

Toalettutrymmet är rymligt och det finns stödhandtag som fälls upp mot väggen på båda sidorna om sitsen. Det finns fritt utrymme på båda sidorna om toalettstolen; 80 cm med stödhandtagen uppfällda och 60 cm med handtagen nedfällda.

Toalettpappershållaren sitter på ett av stödhandtagen. Larmsladden sitter bredvid toalettstolen. Handtvättstället är 80 cm högt och har en stödskena som löper längs kanten. Pappersbehållaren är placerad på 120 cm höjd.

Stora salen

Ingången till Stora salen ligger mittemot huvudentrén och sticker ut med sin guldfärg. Ingången är 86 cm bred med en dörr öppen och 174 cm bred med båda dörrarna öppna. Den har en 2,5 cm hög lutande tröskel.

Från ingången kommer man till ett platt mellanutrymme. Efter mellanutrymmet finns igen en 2,5 cm hög tröskel, varefter en ramp ner till teatersalen börjar. Rampen är totalt 14 meter lång och mitt i den finns en platt yta. Det finns ledstänger på båda sidorna om rampen.

Konstruktionen i Stora salen varierar, men platserna för rullstolar finns alltid på främre raden på golvnivå, om inte annat anges i informationen om föreställningen. Vid behov hjälper vår personal gärna att ta dig till salen.

Studio 1

Studio 1 ligger på motsatt vägg från huvudentrén. I slutet av korridoren, sväng vänster. Dörren är 90 cm bred och dörrbredden vid öppning är 120 cm. Ingången har en 95 cm lång och 2 cm hög mellanutrymme med sluttande trösklar i början och slutet.

Platsen för scenen varierar, men den är alltid placerad i golvnivå. Gångarna i Studio 1 är ofta trånga, men vår personal hjälper gärna till att flytta stolar så att åskådare som använder rullstol eller andra hjälpmedel lätt kan ta sig in och hitta en lämplig plats.

Tjänster för hörselskadade

Tyvärr har våra anläggningar ingen hörslinga. Alla våra egna föreställningar i Stora salen (obs: inte Viirus GUEST) är textade till finska, engelska och svenska via applikationen Subtitle Mobile (för iOS- och Android-telefoner).

Mer information finns på vår hemsida och i teaterns aula. Vi samarbetar gärna med att organisera teckenspråkstolkning. En kund som har beställt en teckenspråkstolk eller en tolk kan kontakta oss i god tid via mejl eller per telefon: viirus@viirus.fi / 09 440 224.