Textning och tillgänglighet

Vi vill göra teater tillgängligt för alla och erbjuda en fin teaterupplevelse åt varje besökare.

Textning

Viirus egna produktioner textas till svenska, finska och engelska. Du kan läsa textningen via applikationen “SUBTITLE MOBILE” (av Loitsut Oy). Ladda ner appen via App store eller Google play.

Gör så här föreställningen börjar (fungerar bäst i teaterns utrymmen):

  • Öppna appen och välj “Starta” 
  • Skriv in koden (du hittar den i aulan eller så får du den av våra värdar)
  • Välj “Starta” 
  • Välj produktion och språk och välj “Starta”

Textningen uppdateras automatiskt under föreställningen.

Rullstolsplatser

Meddela i samband med biljettköp om du önskar rullstolsplats. Meddela också ifall du är i behov av en inva-parkeringsplats, så reserverar vi en för dig utanför teatern.

Assistans

Viirus erbjuder möjlighet att ha med sig en assistent eller assistanshund för synskadade. Assistenter ser föreställningen gratis, och ifall du vill lämna din assistanshund utanför salen kan vår personal titta efter den.

Syn- och teckentolkning

Vi erbjuder syn- och teckentolkning av våra föreställningar, men detta måste avtalas på förhand.

Vänligen kontakta oss på förhand om du är i behovs av en rullstolsplats, syn- och teckentolkning eller har följe av en assistent eller assistanshund. Ifall du har andra frågor eller det uppstår hinder; kontakta oss eller be hjälp av personalen på plats. 

Vi tar också gärna emot respons om hur vi kan förbättra tillgängligheten på teatern. Kontakta viirus@viirus.fi eller 09 440 224 om du har förslag eller respons.