Om Viirus

Viirus gör relevant scenkonst där publiken får möta sin samtid i ny oväntad form. 

För att verkligheten är bäst på teater.

Familjen Bra, 2020 (foto: Ernest Protasiewicz)

Viirus är en svenskspråkig, konstnärlig ensembleteater.  

Viirus strävar efter relevans i val av repertoar och utforskar samhälleliga tendenser med scenkonstens medel. Viirus berättar om människan både på individnivå och som en del av en större samhällsstruktur. Viirus föreställningar experimenterar med varierande konstnärliga uttryck och former. Målet är varje gång att publiken och den konstnärliga upplevelsen möts på ett meningsfullt sätt, också över språkgränserna. 

Viirus har fem repertoarprofiler: 

  • Viirus egna huvudproduktioner
  • Viirus egna turnérepertoaren
  • gästrepertoaren Viirus GUEST
  • klubbrepertoaren Viirus KLUBB
  • digitala scenen Viirus PLAY

Huvudproduktionernas fokus är inhemska urpremiärer. Dessutom arbetar vi med bearbetningar och nya infallsvinklar på klassiker och processer. I våra produktioner fortsätter vi att pröva och utforska teaterkonstens formspråk. 

Viirus GUEST är en av Finlands största gästspelsrepertoarer. GUEST erbjuder ett forum i synnerhet för yngre professionella aktörer på det s.k. fria fältet. Urvalet av gästspel sker genom öppen ansökan (Open call) med tyngdpunkt på språklig mångfald, mångkultur och internationalism. Repertoaren består av teater, dans, performativ konst i olika former, musik och musikteater.

Viirus GUEST: Ocean Ecstatic 2021 (Foto: Yoshi Omori)

Historia

Viirus grundades år 1987 av ung skådespelarna Robert Enckell, Mats Långbacka, Johan Storgård och regissören Arn-Henrik Blomqvist. Målsättningen var att skapa energisk, fördomsfri teater som är à jour med sin tid, ja, att helt enkelt göra sådan teater som skådespelarna själva skulle vilja se. Sedan starten har Viirus producerat över 100 föreställningar och teatern har sysselsatt många skådespelare, regissörer, scenografer och författare. Många finländska professionella regissörer har regisserat en av sina första föreställningar på Viirus. Teatern har också fungerat som en kuvös och ett laboratorium för ny dramatik och genererat åtskilliga nya texter genom att ge författarna en möjlighet att arbeta med teatern.

Från början av år 2011 ansvarar en ny generation teaterarbetare för Viirus verksamhet. Viirus generation 2 binder samman den konstnärliga fränhet och de demokratiska arbetsformer som utmärkt teatern under alla dessa år med nya metoder och en öppnare profil. 

Viirus valdes till årets teater 2014.

Hösten 2017 började en ny era i Viirus historia när teatern flyttade in till splitternya utrymmen på Busholmen.