Skapelsen

04.05-11.05

Skapelsen

GUEST: Skapelsen

Broas & Nyberg

På scenen sprider sig en oändlig dimma. I dimman vandrar flyktiga bilder från urminnes civilisationer. I töcknet hörs miljarder ekon; ljudet av varelser som på samma gång är levande, har gått ur tiden och ännu inte kommit till.

Något växer under scengolvet.

Skapelsen är ett danskonstverk i form av en scenisk dikt, där en ny värld växer ur spillrorna av den vi känner. Verket är en imaginär begynnelse – en scenkonstnärlig upprinnelse – komponerad av konstnärsduon Broas & Nyberg tillsammans med arbetsgrupp.

Koncept Jenna Broas och Fabian Nyberg
Arbetsgrupp Jenna Broas, Martin Granö, Hanne Jurmu, Eija Klinga, Ella-Noora Koikkalainen, Fabian Nyberg, Kardo Shiwan

Biljetter 25 / 15 / 5 €

Innehållsvarningar i föreställningen används teaterrök

Verket understöds av Svenska kulturfonden, Finska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet

Broas & Nyberg är en konstnärsduo bestående av danskonstnären Jenna Broas samt rums- och videokonstnären Fabian Nyberg. Broas & Nyberg arbetar med koncept och teman som berör mänskligheten och människans framtid, kretslopp och tid, samt liv och död. Duon arbetar med scenkonst, installationskonst och videokonst. Duons installations- och videoverk har kunnat upplevas på ett flertal festivaler i Finland. Deras senaste scenkonstverk Designing the End uppfördes på Zodiak – Centret för ny dans och var även representerat på den ansedda plattformen Ice Hot Nordic Dance 2022. 

Kalender