Isolations-TV

25.10-28.10

Isolations-TV

GUEST: Isolations-TV

Av Granberg & Björkholm (SE) i samarbete med Svärmen

“LYSTRING! Detta är inte ett nödrop. Detta är en fyr för ensamma fartyg i natten. Vi hoppas på att kunna sprida lite ljus i en mörk tid. Vi har inte mycket att erbjuda mer än vårt yrkeskunnande och en inneboende vilja att kommunicera, att vara delaktiga, att få hjälpa på vad sätt vi än kan. Kommunikation till varje pris! Om så endast envägskommunikation. 

Det här är en nödraket på en svart himmel. Det här är ljuset i slutet på tunneln. Det här är ISOLATIONS-TV!

Vi hoppas bara att någon tittar. Snälla! Om någon ser detta, skicka oss ett tecken! Vi vill veta att vi inte gör detta förgäves! GE OSS ETT TECKEN! 

Men först: REKLAM.”

En global katastrof har på mycket kort tid utrotat en majoritet av mänskligheten. Luften är obrukbar på ytan och krig råder om de resurser som finns kvar. De få överlevarna har dragit sig tillbaka till källare och skyddsrum och hoppas på räddning.

Två programledare för ett morgonsoffaprogram på en lokal TV-kanal har lyckats fly in i en beredskapsstudio långt under marken. Utan kontakt med omvärlden tär bristen på yttre stimuli snart på deras psyken. I desperation efter något att ägna sig åt gör de det enda de kan – de tar sitt ansvar för resterna av mänskligheten och sänder underhållning dygnet runt. 

“Isolations-TV” är en humoristisk och dystopisk teaterföreställning som undersöker isolation, tristess och den mänskliga viljan att kommunicera.

Skådespelare, idé, manus, visuell helhet Andrea Björkholm & Nils Granberg
Regiöga Joséphine Wistedt, Hanna Andersson och Py Huss-Wallin

Språk svenska
Åldersrekommendation från 13 år
Innehållsvarningar teaterrök och dofter 

Längd cirka 80 minuter

Biljetter 20 / 15 / 12 €

Med stöd av Svenska Kulturfonden, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Ålands Kulturdelegation samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Kalender