Extramaterial

11.10-22.10

Extramaterial

GUEST: Extramaterial

Jenni-Elina von Bagh med arbetsgrupp

Ett verk om överskott och föreställningens mirakel

Vad är överblivet eller missat, vad föds ur ingenting och får liv?

Extramaterial är en scen för en komplex kropp i omformning som ger sig hän åt uppfattningen om överskott och omöjlighet i förhållande till framtiden och till att vara i världen.

Verket bygger på de flyktiga betydelserna av att leva i vår tid och sträcker sig ut mot ett nytt, odefinierat subjekt. Extramaterial bryter upp kategorier och sprider ut sig i en glädjefylld händelserikedom full av slöseri och meningslöshet. Artisterna lyfter fram det som inte står i centrum, men som samtidigt kanske är kärnan i vår existens.

Verket rör sig mellan repetition, avstämning och framförande – i terrängen för koreografi, drama, situation och abstrakt komposition. Raiskinmäki och von Bagh utgår från det som redan finns och det som växer fram ur det som finns till hands. Materialet i föreställningen består av återvunna element och detaljer från gruppens tidigare verk, olika lager av liv och kroppens egna material som hud och hår. 

Extramaterial belyser ett samtida filosofiskt perspektiv på det mänskliga subjektets öde, som är kopplat till universum och vår omedelbara omgivande verklighet. Vad är det för överskott som deltar i livets händelse?

Koreografi och koncept Jenni-Elina von Bagh i samarbete med Hanna Raiskinmäki

På scenen Hanna Raiskinmäki och Jenni-Elina von Bagh

Scenografi och kostymdesign Ingvill Fossheim
Ljuddesign Tatu Nenonen
Ljusdesign Ina Niemelä

Producent Susanna Arola 

Språk Inte ett problem, föreställningen innehåller möjligen små fragment av t.ex. finska, svenska och engelska
Åldersrekommendation vuxna, över 12 år
Innehållsvarning sporadiskt högt ljud

Biljetter 25 / 18 / 15 €

Kalender