KULPS

KULPS kulttuuripolku (linkki Espoon kaupungin kotisivuille) tuo taiteen ja kulttuurin osaksi espoolaisten koululaisten arkea. Viirus on mukana ohjelmassa esityksellä Whizz, whirr, bang, clang! Espoolaiset 1.–4. luokat voivat tilata esityksen Espoon kaupungin tarjoamana.

Whizz, whirr, bang, clang! – suolaa, pippuria ja ripaus empatiaa

Sylvia Plathin kekseliäät ja mielikuvitukselliset lastentarinat heräävät eloon hurmaavassa lastennäytelmässä Whizz, whirr, bang, clang! Vuorovaikutukseen perustuva esitys kutsuu yleisönsä mukaan mielikuvituksen ja aistihavaintojen maailmaan. Esitys on immersiivinen eli yleisö astuu sisään esityksen levolliseen lavastukseen osaksi näyttämökuvaa. Näin luodaan olosuhteet yhteiselle läsnäolon tuokiolle, jossa filosofisin pohdinnoin ja ajatusleikein rakennetaan yhteistä ajattelua. Paahtoleivät, hillo, suola ja pippuri ovat arkisia asioita, joiden kautta syvennymme tärkeimpään: yhteiseloon ja olemiseen.

Viirus on kiertänyt lasten ja nuorten esityksillä jo 12 vuoden ajan. Tavoitteemme on koota ohjelmisto, joka houkuttelee nuoren yleisönsä luomaan intohimoisen, mutta myös kriittisen suhteen taiteeseen. Vuonna 2022 teatteri palkkasi teatteripedagogin, jonka tehtävänä on työskennellä produktioiden parissa juuri tällä tavoitteella sekä tuottaa pedagogisia materiaaleja teoksiin.

Esitys voitti kesäkuussa 2023 Antonia-palkinnon (linkki lehdistötiedotteeseen), joka jaetaan vuosittain taiteellista rohkeutta ja moninaisuutta edustavalle teokselle Hangon teatteritreffien yhteydessä. Tuomaristo piti esitystä leikkisänä, omalaatuisena ja tyylitietoisena.

Whizz Whirr Bang Clang! Kuva: Cata Portin

Oppimateriaali

Esitykseen on saatavilla pedagoginen materiaali, jonka voi toteuttaa esimerkiksi valmistavana työpajana ennen esitystä. Materiaali koostuu draamapedagogisista harjoituksista, jotka käsittelevät esityksen teemoja ja valmistavat osallistujat toimimaan yhdessä. Materiaali sisältää ohjeet harjoitusten toteuttamiseen sekä vinkkejä niiden ryhmäkohtaiseen soveltamiseen. Materiaali sopii toteutettavaksi myös esitystä muisteltaessa.

Interaktiivisuus

Esityksen muoto mahdollistaa osallistumisen monella tavalla. Jokainen läsnäolija on mukana jo
pelkällä olemisellaan. Sen lisäksi osallistujat huomioidaan esittämällä heille kysymyksiä ja pyytämällä
heiltä ehdotuksia. Osallistujat saavat etsiä kirsikan ja päättää mitä muita ainesosia hillon valmistuksessa käytetään. Ajatteluun ja mielikuvitukseen kannustetaan, mutta yhtälailla osallistujat saavat auttaa toisiaan, kuunnella, ottaa vastaan ja viedä eteenpäin toistensa ehdotuksia. Kyseessä on interaktiivinen läsnäoloon virittäytyvä esitys, joka luodaan kuuntelemalla osallistujia ja tekemällä yhdessä heidän kanssaan.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Esitys tukee luovia ja tutkivia työskentelytapoja, yhteistyötä sekä antaa mahdollisuuden keskittymiseen ja
aiheeseen syventymiseen. Oppilaat oppivat tekemään huomiota ja etsimään, arvioimaan, työstämään,
tuottamaan ja jakamaan informaatiota sekä ideoita. Esitys kannustaa oppilaita luottamaan itseensä ja
mielipiteisiinsä sekä olemaan avoimia uusille ideoille ja ratkaisuille. Oppilaiden kyky toimia vahvistuu, kun
he saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen yhteisön jäseninä. Esitys antaa mahdollisuuden
leikkiin, peleihin, fyysisiin aktiviteetteihin, kokeilemiseen ja muihin konkreettisiin työskentelytapoihin, jotka
edistävät oppimisen iloa sekä vahvistavat edellytyksiä havaitsemiseen ja luovaan ajatteluun.

Whizz Whirr Bang Clang! Kuva: Cata Portin

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Osallistujat oppivat kunnioittamaan ja kommunikoimaan huomaavaisesti esityksessä. Lisäksi he oppivat
ilmaisemaan itseään ja mielipiteitään eri tavoilla – he oppivat kohtaamaan eri ihmisiä kunnioittavasti ja hyviä tapoja osoittaen, vaikka he ilmaisevat omia mielipiteitään. Oppilaat saavat mahdollisuuden kokea, tulkita ja olla mukana taiteessa ja kulttuurissa. He saavat tilaisuuden harjoitella omien mielipiteidensä ilmaisua rakentavasti. He saavat harjoitella sosiaalisia taitojaan, itseilmaisua eri tavoin ja eri tilanteissa toimimista. Oppilaita kannustetaan kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään sekä käyttämään mielikuvitustaan.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilaat saavat tilaisuuden ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työskentelystä. Lisäksi he kehittävät
sosiaalisia taitojaan sekä kykyä hallita tunteitaan. Oppilaat oppivat inhimillisten suhteiden merkityksen
esityksen avulla.

Monilukutaito

Oppilaat saavat mahdollisuuden kehittää taitojaan erilaisten tekstien käyttämisessä, tulkitsemisessa ja
tuottamisessa niin itsenäisesti kuin yhdessä muiden kanssa. He saavat aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Esitys vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Esityksen eri tilanteiden avulla oppilaat oppivat
vaikuttamaan, tekemään päätöksiä ja ottamaan vastuuta toisistaan. Samanaikaisesti he oppivat sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen. Oppilaat saavat tilaisuuden ilmaista mielipiteitään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuden neuvottelemiseen, välittämiseen ja ratkaisemiseen.

Hinta

Yksi esitys maksaa 550e + 10 % alv, kaksi esitystä samana päivänä 1000e + 10 % alv. Kulut koostuvat suunnittelusta, toteuttamisesta sekä matka- ja materiaalikustannuksista. Espoon 1-4-luokkalaiset saavat esityksen Espoon kaupungin maksamana osana KULPS-kulttuuripolkua.