Familjen Bra

★★★★

Helsingin Sanomat

Det är härligt med en föreställning som inte skriver moral på åskådarens näsa, utan lämnar tolkningarna öppna.

HBL

En galghumoristisk och drabbande betraktelse över världens undergång.

Svenska Yle

Pjäsen är både häftig och rolig men framför allt en omskakande analys av vår egen livsstil.

Östnyland

Skådespelarkvartetten /—/ levererar dessutom föreställningen igenom. De ger liv åt pjäsens dysfunktionella muminfamilj, vars repliker bara blir mer absurda i den oundvikliga katastrofens ansikte – samtidigt som ansiktsuttrycken stelnar.

Arbetarbladet