Viirus söker konstnärlig ledare

Viirus är en konstnärlig teater. Vår repertoar består av egna produktioner och gästföreställningar. Trots att vi är en teater strävar vi efter att skaka om teaterkonstens traditioner och konventionella former. Vi letar efter något nytt. Omdefiniering, gränsöverskridande, sammansmältning av konstformer, konstnärligt risktagande, osäkerhet och precision.

Vi söker dig som

 • Brinner för att skapa och möjliggöra relevant, högklassig scenkonst. 
 • Känner nyfikenhet, kreativitet, lust och intresse inför olika sorters estetiker och tematiker.
 • Har utbildning och arbetserfarenhet av konstnärligt arbete. Vi söker någon som kan skapa på Viirus.
 • Kan leda och ansvara för den konstnärliga beslutsfattandeprocessen på teatern i samråd med övrig konstnärlig personal.
 • Har intresse för strategiskt tänkande vad gäller teaterns position i samhället samt i förhållande till fältet.
 • Förstår vikten av ett inlyssnande och kommunikativt ledarskap på en arbetsplats med kultur av delat inflytande och ansvar.
 • Är strukturerad, men förstår att arbetet på en medelstor teater stundvis innebär intensiva perioder.
 • Har förståelse för teaterns produktionsprocesser, olika avdelningars behov, samt arbete inom budgetramar. 
 • Har intresse för och/eller erfarenhet av kuratering av gästspelsverksamhet.
 • Inte nödvändigtvis kan svenska, men har ett intresse för att lära dig.

Arbetet innefattar ledning av repertoarläggningen för Viirus egen repertoar tillsammans med teaterns konstnärliga råd och eget konstnärligt arbete, dvs. du kan vara designer, regissör, dramaturg, eller dylikt. 

Som konstnärlig ledare kuraterar du även Viirus GUEST tillsammans med ansvariga producenten. Du är förman för teaterns konstnärliga personal (fasta och frilansande). Du förutsätts att tänka på Viirus långsiktiga och kortsiktiga strategiska mål i samråd med resten av teatern.

Teaterns scenspråk för de egna produktionerna är svenska. Arbetsspråket är i huvudsak svenska och finska. 

Den nya konstnärliga ledaren tillträder 1.8.2024 eller enligt överenskommelse. Arbetsavtalet är 5 år med möjlighet till förlängning. Prövotiden är sex månader.

Vi är intresserade av Högtstående scenkonst. Etiska, hållbara och fungerande produktionsprocesser. Det internationella scenkonstfältet. Att konsten hittar sin publik och vice versa. 

Vi erbjuder jobb på en konstnärligt intressant och progressiv teater. En unik möjlighet att förverkliga sig själv i en engagerad, egalitär och professionell arbetsgemenskap. Lönen är 3400 € i månaden.

Om Viirus

Viirus är en svenskspråkig, konstnärlig ensembleteater.

Teater Viirus grundades år 1987 och verkar sedan hösten 2017 i Kvarteret Victoria på Busholmen i hjärtat av Helsingfors. Viirus har 14 fastanställda medarbetare, varav 4 är skådespelare på månadslön. 

Dessutom sysselsätter Viirus i sina egna produktioner årligen ca 50 personer som frilansande skådespelare, regissörer, dramatiker, dramaturger, översättare, musiker, scenografer, ljud- och ljusdesigners, tekniker, grafiker, fotografer och publikvärdar.

Genom GUEST-verksamheten sysselsätter Viirus indirekt årligen ca 100 konstnärer, producenter, tekniker etc, men dessa står inte i ett arbetsförhållande till teatern.

Viirus har fyra repertoarprofiler:

 1. Viirus egna huvudproduktioner
 2. turnérepertoaren Viirus TURNÉ
 3. gästrepertoaren Viirus GUEST
 4. KLUBB och andra evenemang

Tillsammans bildar de en mångsidig helhet, som främst vänder sig till unga vuxna. Största delen av vår publik är helsingforsare i åldern 20-45.

Viirus producerar årligen 2-3 huvudproduktioner och 1-3 turnéproduktioner. Vid sidan om de nya turnéproduktionerna kan även produktioner från tidigare år turnera.

Viirus GUEST- repertoar mottar årligen cirka 10 gästande produktioner. Antalet föreställningar per år är i medeltal ca 210 (70 med huvudproduktionerna, 60 med turnéproduktionerna och 80 med gästande produktioner). Viirus spelar i regel från september till början av juni.

Ansökning

Vi tar emot ansökningar per e-post till rekryteringsgruppen på adressen rekry@viirus.fi. Vänligen bifoga CV, samt en fritt formulerad ansökan på max 2 sidor A4 i pdf format. Vi ber dig presentera dig själv, samt din vision för Viirus under din period som konstnärlig ledare.

Ansökningstiden löper ut 9.1.2024 klockan 23:59. 

Vi kallar sökande till intervju inom januari och strävar efter att fatta beslut inom februari månad. Rekryteringsgruppen förbehåller sig rätten att kalla sökande till intervju också efter att ansökningstiden gått ut, samt att inte välja en ny konstnärlig ledare, ifall en lämplig kandidat inte kan utses. 

Frågor gällande rekryteringsprocessen eller tjänsten kan riktas till Oskar Pöysti. Antingen per e-post till oskar.poysti@gmail.com eller telefon dagtid +358405731058. Dock inte mellan 22.12.2023 och 4.1.2024.