Viirus rekryterar: vi söker en teatertekniker!

Viirus teknikavdelning som coolast.

Vi söker nu en TEATERTEKNIKER med förmåga att arbeta både självständigt och i team, inledningsvis för ett ettårigt heltidskontrakt. Arbetet omfattar både Viirus egna produktioner, turnéer och gästspel. Arbetsspråket är huvudsakligen svenska och finska, ibland även engelska.

Till huvuduppgifterna hör att

  • fungera som ljud-, ljus- och videotekniker
  • fungera som tekniker på turnéföreställningar
  • bygga och nedmontera scenografi och läktare
  • bygga och nedmontera föreställningarnas teknik
  • köra ljud, ljus och video i Viirus egna produktioner
  • sköta uppehåll och service av teknisk utrustning
  • delta i det gemensamma arbetet för teaterns väl

Vi förutsätter för arbetet lämplig utbildning, kännedom om ljud-, ljus- och videosystem, körkort (B) samt minst två års relevant arbetserfarenhet. Dessutom uppskattar vi om du har C1-körkort eller högre.

Vi erbjuder en konstnärligt ambitiös arbetsplats med en stark arbetsgemenskap och varierande uppgifter. Arbetet inleds januari 2023 och anställningstiden är ett år med två månaders prövotid. Lön betalas i enlighet med rådande branschavtal. Tilläggsuppgifter ges vid behov av Viirus tekniska chef Atte Pukero (+358 40 538 7068) vardagar kl. 12–15.

Ansökningar (CV och en fritt formulerad ansökningstext) skickas per e-post till atte.pukero@viirus.fi senast 11.12.2022 klockan 23.59.

Vem är vi?

Viirus är en svenskspråkig ensembleteater på Busholmen i Helsingfors. Teaterlokalerna på Medelhavsgatan 14 inhyser en stor och en mindre scen samt ett galleri, där vi uppför såväl egna produktioner som gästspel. Dessutom bedriver Viirus aktiv turnéverksamhet. Viirus tekniska team ansvarar för teatertekniken och tekniska ärenden i utrymmena.