Välkommen till Viirus nya hemsida

Viirus.fi har fått ett ansiktslyft och en rejäl uppdatering!

Den nya hemsidan ska dels vara snabbare, flexiblare och tillgängligare. Fokus har legat på att informationen ska vara tillgänglig och lättläst.

Kalenderfunktionen har också spelat en viktig roll i utvecklingsarbetet. Med ett så brett och mångsidigt program har det allt för ofta skett att datum på grund av mänskliga eller tekniska fel inte alltid varit korrekta på vår hemsida – och så kan det ju inte vara!

Kvinna ser in i en spegel, bakom henne ser vi en videokamera som filmar henne.
Hamlet All Inclusive (2020), foto: Ernest Protasiewicz

Med ett smidigare och effektivare kalendersystem kommer vi lättare att kunna undvika att sådana fel uppstår. I och med att vi övergår till det nya biljettsystemet Fienta, kommer vi också fördjupa integrationen av biljettsystemet till hemsidan.

Den nya hemsidan ska också vara mer användarvänlig – både för oss och dig, på dator och på mobil! Vi har och kommer lägga mer fokus på tillgängligheten också och strävar att ständigt utveckla den här biten av vår kommunikation.

Digitala lösningar ska framför allt underlätta vardagen och det betyder att de tekniska lösningarna ska vara lätta att använda – det har vår gamla hemsida inte varit.

Välkommen och hoppas att du trivs på vår nya hemsida! Om du har feedback så får du gärna vara i kontakt med oss per e-mail på viirus@viirus.fi.

Familjen Bra 2020, foto: Ernest Protasiewicz