Ghost Light

24.08-24.08

Ghost Light

GUEST: Ghost Light

Inkeri Aula, Mark Niskanen och Jani-Matti Salo

I installationen Ghost Light blinkar ett spökljus, som placerats mitt på Amfi-scenen, i takt med berättelserna om den biologiska mångfalden. Verket är producerat i samarbete med forskningsprojektet SENSOTRA (Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950–2020).

Arbetsgrupp Inkeri Aula, Mark Niskanen och Jani-Matti Salo

Plats Viirus amfiteater, Victoriakvarterets innergård
Längd 6 minuter, kontinuerlig loop

Fritt inträde

Projektet understöds av Centret för konstfrämjande (Taike), European Research Council (ERC) Horizon 2020 Funding (projektnr. 694893).