KULPS

KULPS-kulturstig (länk till Esbo stads hemsidor) är Esbos kulturfostransmodell som gör konst och kultur till en del av skoldagen i alla Esbos för- och grundskolor och ger barn och unga lika rätt till att få ta del av konst och kultur. Viirus är med i KULPS-kulturstig år 2023–2024 med föreställningen Whizz, whirr, bang, clang! Som en del av KULPS-kulturstigen så betalar Esbo stad för föreställningar riktade till 1-4 klassister i Esbo.

Whizz, whirr, bang clang!

I den förtjusande barnföreställningen Whizz, whirr, bang, clang! vaknar Sylvia Plaths fyndiga och fantasifulla barnberättelser till liv. Föreställningen tar publiken med på en resa genom fantasi, sinnesupplevelser, empati och gemenskap. Åskådarna är välkomna att delta och försjunka sig in i en värld med närvaro, körsbär, salt och peppar. Alla blir sedda och hörda i en fin stämning, när den mjuka scenografin gör utrymmet till ett mysigt ställe att uppleva tillsammans.

Viirus har turnerat med föreställningar för barn och unga i 12 år. Vår strävan är att bygga en repertoar, som fostrar framtidens teaterpublik med ett kritiskt och passionerat förhållande till konsten. År 2022 anställdes också en teaterpedagog för att bearbeta produktioner och pedagogiskt material.

Whizz Whirr Bang Clang / Bild: Cata Portin

Läromaterialet

Läromaterialet består av en förberedande workshop med dramapedagogiska övningar. De roliga övningarna förbereder eleverna till att vara närvarande i föreställningen och använda sin fantasi. Övningarna hjälper också eleverna att känna sig bekväma med andra deltagare som de inte nödvändigtvis känner lika bra som deras egen grupp (t.ex. om två olika klasser deltar). I läromaterialet hittar man instruktioner till övningarna samt förslag och alternativ om hur man kan anpassa materialet till sin grupp

Interaktivitet

Barnen är med och skapar föreställningen, de får påverka till exempel hurdan sylt som ska lagas och var man hittar föreställningens körsbär. De får använda sin egen fantasi och inbilla vad de olika sakerna kunde vara, men de får också hjälpa varandra, lyssna, ta emot och föra vidare varandras förslag. Det är frågan om en interaktiv närvarande föreställning som görs genom att lyssna på barnen och skapa tillsammans med dem.

Förmågan att tänka och lära sig

Föreställningen stöder undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och ger en möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig. Eleverna lär sig att göra iakttagelser och söka, bedöma, bearbeta, producera och dela information och idéer. Föreställningen uppmuntrar eleverna att lita på sig själva och sina åsikter och att samtidigt vara öppna för nya lösningar och andras idéer. Elevernas förmåga att agera stärks när de som medlemmar i gemenskapen får stöd och uppmuntran för sina idéer och initiativ. Föreställningen ger möjlighet till lek, spel, fysisk aktivitet, experiment och andra konkreta arbetssätt som främjar glädjen i lärandet och stärker förutsättningarna för insikt och kreativt tänkande.

Whizz Whirr Bang Clang / Bild: Cata Portin

Kulturell och kommunikativ kompetens

I föreställningen lär sig deltagarna att ha respekt och kommunicera med andra på ett hänsynsfullt sätt och kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt, det vill säga

bemöta andra människor med respekt och att iaktta goda vanor fast de uttrycker sina egna tankar. Eleverna ska få möjlighet att uppleva, tolka och vara med i konst och kultur. De får öva sig att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt. De ska få träna sina sociala färdigheter, lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situationer. Eleverna uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig samt uppmuntras att använda sin fantasi.

Vardagskompetens

Eleverna får möjlighet att ta ansvar för eget och gemensamt arbete och att utveckla sin sociala förmåga och förmågan att hantera sina känslor. Genom föreställningen lär eleverna sig betydelsen av mänskliga relationer.

Multilitteracitet

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda, tolka och producera olika slag av texter både individuellt och tillsammans med andra. De får delta aktivt och påverka.

Förmåga att delta och påverka

Föreställningen stärker varje elevs delaktighet.  Genom situationer i föreställningen lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar för varandra. Samtidigt lär de sig att uppfatta betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Eleverna får chans att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt sätt. De lär sig att arbeta tillsammans och får tillfälle att öva sig att förhandla, medla och lösa.

Pris

En föreställning kostar 550 € + 10 % moms, två föreställningar under samma dag kostar 1000 € + 10 % moms. Kostnadsberäkningen består av planeringen, genomförandet, rese- och materialkostnaderna. Som en del av KULPS-kulturstigen så står Esbo stad för utgifterna för 1-4 klassister i Esbo.