Vi söker en turnéproduktion för våren 2023!

Viirus söker en TURNÈPRODUKTION – skicka ditt förslag till oss!

Ändrade planer, igen! Den planerade turnéproduktionen för våren 2023 har ställts in och nu letar vi efter en ny idé. Har du en? Skicka den till oss! Varje år gör Viirus en turnéproduktion som turnerar i främst de svenskspråkiga orterna i Finland. Nästa produktion har premiär våren 2023. Föreställningen ska vara på svenska och rikta sig till barn och unga. Produktionsansökan är avsedd för professionella inom teaterbranschen.

Produktionen har följande produktions- och tekniska ramar:

FÖRESTÄLLNINGENS SPRÅK OCH MÅLGRUPP

  • Föreställningen ska i första hand vara på svenska.
  • Föreställningen ska rikta sig till barn och unga.
  • Föreställningen ska vara högst 1 timme lång.

TIDTABELL

Premiären hålls under vårsäsongen 2023. Ett mer specifikt datum kan förhandlas fram. Målet är att sätta upp ungefär 40 föreställningar under 2023. Föreställningen kommer att fortsätta på repertoaren åtminstone fram till vårsäsongen 2024. Perioden och det exakta antalet föreställningar fastställs under hösten 2023. Utöver turnén kommer produktionen även att visas på Viirus i Galleriet

Viirus och Ensemble Bulleribock: Sailor och Pekka, foto Cata Portin

ERSÄTTNING OCH ARBETSGRUPP

Vi är beredda att betala löner eller avgifter enligt kollektivavtalet till en arbetsgrupp på fyra personer. Till exempel:

  • en regissör
  • en designer (scenografi / kostym / ljud / ljus)
  • två skådespelare för repetitions- och föreställningssäsongen

En tekniker (ljus, scenografi) och turnétekniker kommer att vara tillgänglig från Viirus personal

TEKNIK

  • Det ska vara möjligt att sätta upp föreställningen på 2 timmar
  • Det ska vara möjligt att riva föreställningen på 1 timme
  • Föreställningen ska fungera i många olika utrymmen (t.ex. auditorium, gymnastiksal, aulautrymmen, små scener, etc.)
  • Viirus turnéutrustning finns tillgänglig för produktionen

PRODUKTION

Produktionsbudgeten är 3500 € (för material och separata arbetskostnader för scenografi, kostymer, rekvisita, mask etc.). Viirus marknadsföring, annan teknisk personal och produktionspersonal är involverade i produktionsprocessen.

Viirus: The Loving Memory of Hans Rosling, foto Cata Portin

ANNAT

Viirus är en svenskspråkig, konstnärlig ensembleteater med verksamhet både på hemmascenen i Helsingfors och på turnéer. Viirus strävar efter relevans och aktualitet i repertoaren och utforskar samhälleliga tendenser med scenkonstens medel. Viirus föreställningar experimenterar med varierande konstnärliga uttryck och former med målet att publiken och föreställningen möts på ett meningsfullt sätt – också över språkgränserna.

Viirus är turnéproduktionens huvudproducent, men vi välkomnar gärna förslag på producentsamarbete.

Fyll i ansökningsblanketten före fredag 3.6.2022 (länk till ansökningen).

Mera information: Jussi Sorjanen, teaterchef / +358 50 380 2398 / jussi.sorjanen@viirus.fi