Vi anställer en administrativ koordinator (vikariat)

Vi anställer en administrativ koordinator på heltid. Tjänsten är ett moderskapsvikariat. Som administrativ koordinator jobbar du med mångsidiga uppgifter inom administration, produktion och kommunikation.

Till huvuduppgifterna hör redovisning av föreställningar, hantering av biljett- och kundkontakter, förberedande bokföring, reskontra i form av fakturor och löner, ekonomisk rapportering samt daglig uppföljning. Administrativa koordinatorn ansvarar även för Viirus aulavärdar och deras arbetslistor.

Vi önskar att du har en utbildning som motsvarar arbetsuppgifterna och erfarenhet av föreningsverksamhet och därtill hörande rutiner. Vi förväntar oss goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska av dig. Kunskap inom digital bokföring ses som en fördel.

Anställningen inleds med en inskolning 29.5-9.6 och arbetsperioden är 1.8.2023-14.6.2024.

Fritt formulerad ansökan samt CV skickas per e-post till viirus@viirus.fi senast 2.4. Sofie Gammals svarar på frågor om arbetsuppgifter och anställningsvillkor på numret 050 5958688.

Viirus är en svenskspråkig ensembleteater belägen på Busholmen i Helsingfors. Vi producerar scenkonst för hemmascenen och turnéverksamhet samt kuraterar gästspel. Vi erbjuder en konstnärligt ambitiös arbetsplats med en stark arbetsgemenskap.