We see you Migri – teatrarna tar ställning

På närmare 30 teatrar på olika håll i Finland läser skådespelare högt ur autentiska asylbeslut 1.3.2017. På Viirus läser vi direkt efter föreställningen av Allt som sägs. Föreställningen är slutsåld men det går bra att komma in i salen för läsningarna som börjar ca kl. 21.00.

“Migrationsverket godkänner risken att ISIS hugger av din hand om du återvänder till Samarra/din rädsla är objektivt befogad/du uppfyller kraven i UtlL 88 c-d§/men/situationen i Bagdad har märkbart förbättrats och Migrationsverket anser att du rimligtvis kan förutsättas att uppehålla dig i Bagdad…”

Beslutstexterna kan påminna om absurda repliker i dramer om makt, liv och död – men teaterarbetarna visar oss att det här är real life. Det här är vad som sker i Finland just nu, det är så här Migrationsverket handskas med människors liv och framtid – 15000 människor som har sökt sig till Finland i hopp om skydd undan krig och förföljelser, har redan fått negativa beslut..

– När man läser besluten är det som om luften går ur en – inga hot, faror eller attacker verkar tillräckligt allvarliga för att Migri ska anse att personen ifråga har objektivt befogade skäl att vara rädd. Hur kan de så kallsinnigt avgöra en sådan sak?, frågar sig Annika Tudeer och Matilda von Weissenberg som tillsammans med Gunilla Hemming och många fler tagit initiativ till We see you Migri – Helsinki.


Ingenting har ändrats i Finlands hårda beslutslinje i asylfrågor – trots att det är uppenbart att Migrationsverkets dubiösa beslut balanserar på gränsen till brott mot internationella överenskommelser, t.ex. mot Geneve-konventionen och FN:s flyktingorganisation UNHCR:s riktlinjer. UNHCR säger att Irak är så osäkert att inga flyktingar därifrån skall skickas tillbaka.

Teatrarna visar samtidigt sitt stöd för flyktingarnas och deras vänners fredliga demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors, som har pågått redan över en vecka. Migrationsverkets chef, Jaana Vuorio gjorde en snabbvisit hos demonstranterna förra veckan. Vuorio medgav att “misstag kan ha begåtts” och lovade att ordna ett möte med de asylsökande i mars, innan hon skyndade vidare.

Det har redan tidigare ordnats mindre läsningar, på Bibliotek 10 i Helsingfors och på flera orter i Österbotten. Initiativet var Lina Teirs, som har gett aktionen namnet We see you Migri.

Vid slutet av 2016 beräknas 15 000 asylsökande i Finland ha fått minst ett negativt beslut på sin ansökan om internationellt skydd. Under samma tid har närmare 4000 människor helt försvunnit från mottagningssystemet. Var de finns vet man inte, men klart står att en stor del av dem som faller offer för Finlands hårda asyllinje väljer att gå under jorden för att inte avvisas till det de betraktar som en säker död i hemlandet. Också den existerande men skärpta lagstiftningen skulle ge Finland möjlighet att avgöra människor ansökning på ett annat sätt än vad som nu är fallet.

– Det är så fruktansvärt att vi som har möjlighet att hjälpa människor som redan tagit sig ända hit skickar tillbaka dem till förföljelse, tortyr, fängelse eller t.o.m. död. Och att alternativet vi ger dem är att gå under jorden dvs. frånta dem alla rättigheter att leva ett människovärdigt liv i vårt land, fortsätter Matilda von Weissenberg.

– Vi bakom We see you Migri kräver tillsammans med teater- och scenarbetarna på olika håll i Finland att regeringen tar sitt ansvar för de människor som söker trygghet i Finland. Vi kräver att asylbesluten görs i enlighet med internationella avtal och att människorna sätts i förgrunden, inte ekonomi eller byråkrati.

Lyssna på flera beslut här


Följande teatrar deltar
:

European theatre collective, Helsingfors
FraktTeatern, Åbo
Kajana stadsteater, Kajana
Klockriketeatern, Helsingfors
Laboratorioteatteri Fennica, Rantasalmi
Mad House, Helsingfors
Oblivia, Helsingfors
Rakastajat Teatteri, Björneborg
Ryhmäteatteri, Helsingfors
Stjärnfall, Helsingfors
Svenska Teatern, Helsingfors
Teatteri Telakka, Tammerfors
Teatterikone, Jyväskylä
Universum, Helsingfors
Viirus, Helsingfors
Åbo Svenska Teater, Åbo
Relevant Intuition Company, Stockholm

Dessutom deltar några teatrar med egna specialprojekt under andra tidpunkter i mars:

TINFO – Teatterin Tiedotuskeskus och Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö arrangerar på Världsteaterdagen 27.3.2017 kl 15-17 ett evenemang med temat konstnärernas yttrandefrihet och teaterns politisering. Vi frågar oss vad det innebär att vara konstnär och utgår från konstnärens rätt att utöva sitt yrke utan att förföljas och att trakasserade konstnärer behöver skydd. På tillställningen OIKEUS JA KOHTUUS framträder bl a de irakiska teaterarbetarna Bakr Hasan och Harth Raad, som bor i Finland.

Lilla Teatern i Helsingfors ordnar sin asylbeslutsläsning 25.3, pga. att 1.3 redan var vikt. Aurinkobaletti kan inte heller läsa 1.3, men meddelar att de är “hengessä mukana”. Närmare uppgifter om tidpunkter o dyl. ges av teatrarna själva.

Närmare om projektet:
Annika Tudeer (Oblivia) [email protected]
Matilda von Weissenberg (Viirus) [email protected], +358 50 911 5988

Kontakta också för intervjuer:
Gunilla Hemming (dramaturg) [email protected] Saga Buckbee (aktivist) [email protected]
Riikka Theresa Innanen (konstnär) [email protected]

#weseeyou #oikeuselää #migrinuhrit

https://www.facebook.com/events/256884558085761/