Publikarbete

Utan publik ingen teater!

Viirus värnar om sin publik och önskar öppna upp teatern för alla som har intresse för att lära känna oss. Vi satsar på publikarbete och erbjuder i samband med produktionerna workshops, diskussioner och annat för- och efterarbete som fördjupar konstupplevelsen och ger nya synvinklar på tematiken. Vi ordnar också i mån av möjlighet rundvandringar på teatern för skolor eller andra grupper.

Mera information
[email protected] / 09 440 224