PROJEKT DOPAMIN

 

Patriarkatet är genialt!

De flesta samhällen, kulturer och religioner förtrycker på ett eller annat sätt och i olika grad all annan sexualitet och kroppslig frihet än den cis- heterosexuella mannens. En av följderna är låga dopaminhalter. Låga dopaminhalter leder i sin tur till bland annat beslutsångest, depression och stagnerad kreativitet.

Patriarkatet florerar. Maktstrukturen är säkrad. Det är genialt!

Men om vi höjer de förtrycktas dopaminhalter, kunde det bidra till en nedmontering av patriarkatet?

Under 21 dagar skall vi, två cis-kvinnor, följa ett mycket specifikt dopaminhöjande schema. Vi vill se vart vi kan nå om vi skiter i patriarkatet och fokuserar enbart på att höja vår dopaminhalt.

Den 18.12 presenteras vårt resultat. Vår potentiella fulla potential eller vårt potentiella misslyckande.

Vår performance består av två delar. Publiken kan välja att delta i både de dopaminhöjande dagsaktiviteterna 18.12 kl. 9:00-16:00 och i vår lecture performance 18.12 kl. 19:00 eller 19.12 kl. 19:00.

En biljett berättigar till att delta under hela dagen, eller någon del/några delar av dagen den 18.12, samt i endera lecture performance 18.12 eller 19.12.

Här nedan kan du bekanta dej med vårt dagsschema som vi kommer att följa i 21 dagar. Den 18.12 är publiken välkommen med.

Du är välkommen att delta när du vill under dagen, eller under delar av dagen. Dörrarna öppnas alltid precis innan följande aktivitet börjar. Vi håller en positiv stämning under hela dagen och undviker negativitet. Ingen av aktiviteterna är ledda utan alla deltar på sina egna villkor. Du behöver inte visa upp resultat för gruppen. Deltar du i frukosten önskar vi att du meddelar i vårt Facebook-evenemang på förhand så att vi kan beräkna matmängd.

Kl. 9-10 Frukost med fritt samtal.
Kl.10-10.30 Promenad i Naturen.
Kl.10.30-10.45 Detaljerad sysselsättning. T.ex. pussel.
Kl.10.45-11.45 Fri kreativ aktivitet under temat Emancipation/Frigörelse. T.ex. med Foto, Film, Måla, Dans, Sång, Skriva.
Kl.11.45-12.15 Analys, feedback och diskussion av kreativitetstimmen. (Tyngdpunkt är att dela med sig av sin konstnärliga process, om en vill)
Kl.12.15-13 Lunch med fri samvaro. Deltagaren tar med eller köper egen lunch.
Kl.13-13.10 Lyssna på musik. Deltagaren kan bidra med musikförslag.
Kl.13.10-13.15 Kram
Kl.13.15-13.30 Meditation
Kl.13.30-14.05 Träning. Vi följer en träningsvideo av Jane Fonda enligt egna förutsättningar.
Kl.14.05-14.20 Paus/Felmarginal
Kl.14.20-14.35 Minnesträning
Kl.14.35-14.45 Redovisning av minnesträning.
Kl.14.45-15.15 Självreflektion. Vi svarar på självreflekterande frågor. Fritt val att svara för sig själv eller i grupp.
Kl.15.15-16.00 Utvärdering av sin egen dopaminnivå genom utvärderingsblankett.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Arbetsgrupp Nameless
På scenen Anna-Sofia Nylund och Lidia Bäck
Föreställningsdramaturg Per Ehrström
Producent Elin Westerlund

OM NAMELESS
Arbetsruppen Nameless, bestående av scenkonstnär Lidia Bäck och bildkonstnär Anna-Sofia Nylund grundades år 2014 inför den interaktiva internetperformancen Room Without Escape som behandlade teman som makt, sexualitet och den yttre blicken. Över 8 000 personer såg internetperformancen som streamades i realtid på nätet år 2015. Projektet omformades till en konstutställning som ställdes ut på galleri Zebra i Karis år 2016 och gjordes också om till en föreställning för Hangö Teaterträff 2017.

Inför detta projekt har producenten Elin Westerlund också anslutit sig till arbetsgruppen och Per Ehrström har fungerat som föreställningsdramarurg.

Se mera på gruppens Facebook-sida

Språk Svenska
Lecture performancens längd 1 h 15 min
Lecture performances på Viirus 18.12 och 19.12. Fler föreställningar under våren 2020
Biljetter 15 / 10€ (Lippu.fi / [email protected] / 09 440 224)

Tack till våra finansiärer: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Föreningen Konstsamfundet, Garantiföreningen för Svenska Teatern rf.