Pressmeddelande 7.4.2015

Manifestation mot rasism på Viirus under Valborgsmässoafton 30.4.2015 kl. 19-23.

Viirus manifestation är en kväll full av program där scenkonstnärer, vcialis 40mg författare, journalister och musiker uppträder för ökad medmänsklighet och solidaritet. Vi tar ställning mot den smygande rasism som vi upplever att idag påverkar samhällsdebatten på ett oroväckande sätt. Vi vill att Finland ska vara ett land där människor med olika bakgrund, språk, hudfärg, sexualitet och religion ska kunna leva på lika villkor.

Ända sedan förra valet har olika partier fiskat invandrarkritiska röster i trygghetens och ekonomins namn. Vi har vant oss vid en retorik som i vissa fall är rent aggressiv mot invandrare och flyktingar eller mot andra grupper i samhället som inte tillhör majoriteten. Väldigt få reagerar mot rasistiska uttalanden eller handlingar, eftersom de har normaliserats, accepterats på en högre nivå. Tillräckliga åtgärder vidtas inte för att ändra på detta, och inför årets riksdagsval tycks invandrarfrågan har blivit ett relativt nedtystat ämne. Vi vill med vår Valborgskväll nämna saker vid deras rätta namn och i sann förstamajanda påminna om solidaritetens betydelse och vårt ansvar som medmänniskor i en värld där många har det betydligt svårare än vi.

Några av de gäster som uppträder under kvällen: journalisten och författaren Marianne Lydén, fotografen Niklas Meltio, stand-up komikern Ali Jahangiri, författaren Malin Kivelä, dokumentärfilmaren och skådespelaren Ghatfan Ghanoom, filmregissören Naima Muhamod, skådespelare och dansare Dennis Nylund, skådespelarna Christoffer Strandberg, Robert Kock och Marika Parkkomäki, Klockriketeatern samt Eternal Erection som avslutar kvällen med konsert och fest.
Röda Korset och Finlands flyktinghjälp samt andra organisationer är även på
plats för att informera om deras verksamhet.

Manifestationen börjar kl.19 och slutar efter kl. 23 inklusive band och dans i slutet. Mat och dryck säljs i pausen.

Förhandsanmälan till evenemanget via [email protected]
Inträdesavgift: valfri summa. Manifestationens intäkter går till UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Plats: Teater Viirus, Sjötullsgatan 33.

Mer information:
Administrativ ledare Matilda von Weissenberg, 050 911 59 88
Producent Ville Vuorelma, 050 444 03 44