Pressmeddelande 6.3.2013

Viirus åker på turné med monolog om tro

Premiär 15.3.2013 på Gamla tullhuset, Skatuddskajen 5
Viirus tar upp de stora frågorna, doctor det som alla funderar på någon gång i livet. Vårens turnépjäs Tröst är ett personligt samtal om tro och tvivel. En betraktelse av vår litenhet och storhet, sildenafil av vår ensamhet och vår gemenskap. En berättelse om en kyrka med identitetskris, ett samhälle som slutat prata och vårt aldrig sinande behov av mening. En historia om otrygghet och tröst.

Tröst är en nyskriven monolog skriven av Akse Pettersson och Oskar Pöysti, regisserad av Pettersson och framförd av Pöysti.

– För mig handlar pjäsen om försöket att berättiga sin existens, säger regissören Akse Pettersson. Den frågar sig hur man kan leva utan svar – eller kan man leva utan svar?

– En av orsakerna till att göra pjäsen var min process med gud och meningen med livet, berättar Oskar Pöysti som står ensam på scenen. Vi är båda existentialister. Jag söker mig mer mot gudomlig förklaringsmodell medan Akse söker andra svar.

Oskar Pöysti är skådespelare och tf. konstnärlig ledare för Viirus, och Akse Pettersson regissör och konstnärlig ledare för Teatteri Takomo. Pettersson beskriver sig som fritänkare och Pöysti befinner sig i ett konstant tillstånd av ambivalens vad gäller Guds existens.

Pettersson och Pöysti har skrivit föreställningen tillsammans, utgående från material som de samlat ihop under hösten genom intervjuer och möten med personer från olika åldersgrupper och trossamfund. Föreställningen är den andra delen i Helsingforstrilogin (Aurora Helsinki 2011 var del I), men kan ses som en helt fristående och inte helsingforsbunden helhet. Tröst kan beställas via Viirus, 09-440224 eller [email protected]
Tröst åker på turné i Nyland och Åboland och spelas dessutom några gånger på Viirus i Helsingfors i april. Den riktar sig till en bred publik, till unga och äldre, troende och tvivlande, invånare i både stad och glesbygd.

Föreställningar:

Gamla tullhuset, Helsingfors 14.3 (förhands förest.), 15.3 (premiär)

Viirus, Helsingfors 2.4. Topeliussalen, Sibbo 7.4. Viirus, Helsingfors 8.4. Pargas församlingshem 9.4. Houtskär församlingshem 10.4. Korpo församlingshem 11.4. Viirus, Helsingfors 15.4. Karis bibliotek 17.4

Kulturhuset Karelia, Ekenäs 8.5.

Mer information:

Elin Westerlund, turnéproducent 050 440 344 / [email protected]