Pressmeddelande 3.4.2013

Viirus beviljas flerårigt kulturunderstöd från EU för Odysséprojekt med 12 samarbetspartner i Europa.

Igår publicerades resultaten för de projekt som erhåller EU:s åtråvärda mångåriga kulturprojektunderstöd. EACEA hade fått in 80 ansökningar detta sista år av programperioden 2007-2013, viagra varav endast 14 passerade poänggränsen 89/100. Viirus projekt Meeting the Odyssey – An Adventure Beyond Arts, Myths and Everyday Life var en av dem!

Projektet Meeting the Odyssey genomförs av tolv teatrar, konstnärsorganisationer och festivaler i nio europeiska länder och en teater i Ryssland. Projektet går i korthet ut på att scenkonstnärer från olika länder seglar i Östersjön, på Europas floder och i Medelhavet under sommarmånaderna 2014-2016. Under projektets gång kommer fyra stora produktioner som berättar om dagens Europa att skapas mellan samarbetsparterna, och den konstnärliga besättningen kommer att hålla workshops i varje hamn – historierna från ett ställe samlas ihop och färdas till följande stad.

Det här är första gången som ett finländskt projekt beviljas flerårig EU-Kulturfinansiering, och nu fick dessutom två finländska projekt den äran (Viirus och HIAP). Se mer information:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/selection/selection_strand_11_2012_en.php.

Mer information:

Matilda Sundström, administrativ ledare, 09-440225, [email protected]