Pressmeddelande 10.11.2016

PRESSMEDDELANDE / LEHDISTÖTIEDOTE 10.11.2016
Viirus flyttar till Busholmen hösten 2017
Suomeksi alla

Viirus kommer att flytta till Busholmen. Idag undertecknades avtalet av styrelseordförande för Viirus rf Marianne Möller och styrelseordförande för Stiftelsen Kvarteret Viktoria Max Arhippainen. I augusti 2017 inleds verksamheten i de nya utrymmena i Kvarteret Victoria. Invigning blir det i september 2017. På Viirus ser vi fram emot att äntligen flytta in i ändamålsenliga utrymmen. Teatern kan snart erbjuda publiken mer tillgängliga och bekvämare faciliteter.

Ensembleteatern Viirus kommer på Busholmen att bibehålla sin egen konstnärliga profil. Viirus gör också i framtiden två stora produktioner per år och fortsätter med sin uppsökande verksamhet, discount dvs att turnera i regionen.

Utöver Viirus kärnverksamhet kommer teatern nu att ha möjlighet att stå värd för gästspel och ett utvidgat övrigt program. Utöver teatersalen förfogar Viirus också över två studior, en liten amfiteater på innergården och en rymlig foajé med tillhörande galleri. Viirus har möjlighet att hyra ut utrymmen till andra aktörer som vill hyra in sig för repetitioner, föreställningar eller annan konstnärlig verksamhet.

När det gäller de övriga publika evenemangen som går utanför Viirus egen repertoar kommer teatern att tillsätta ett konstnärligt råd som ser till utbudet som helhet och gör ett konstnärligt kvalitativt urval.

Riktlinjerna för det övriga programmet är:

Språklig och kulturell mångfald: Verksamheten sker övervägande på svenska men även på andra språk och konstutbudet riktar sig till såväl finländare och nyinflyttade som tillfälliga besökare i staden.
Konstnärlig korsbefruktning: Det huvudsakliga utbudet består av scenkonst men vi vill också erbjuda publikevenemang baserade på andra konstformer och tvärkonstnärliga upplevelser.
Internationalitet: Utbudet är i första hand inhemskt men en del av verksamheten är vikt för internationella samarbeten och gästspel.

Inledningsvis kommer Viirus att samarbeta med följande redan producerande och kuraterande aktörer:

  • Projektet ”Gränslös/Rajaton” är ett flerårigt projekt med fokus på genreöverskridande föreställningar och nya former för musikteater, sk ”contemporary music theatre”. Projektet leds av regissören Erik Söderblom och kommer att hyra teatersalen på återkommande basis under åren 2018-2020. En viktig målgrupp för föreställningarna är personer som bor i Finland men som har ett annat kulturellt ursprung. Projektet är tvärkonstnärligt och framtidsinriktat. (Mera information om projektet via Erik Söderblom, tfn 0400 792016)
  • Baltic Circle kommer nästa höst att gästspela i teatersalen med 1-2 föreställningar. Baltic Circle är en internationell festival som både producerar egna föreställningar, special-evenemang och bjuder in utländska gästspel. Festivalen ifrågasätter traditionella strukturer och konservativa konstsyner. Arrangörerna frågar sig vad konst är och vad konst kan vara. Festivalens konstnärliga ledare är Satu Herrala.
  • Viirus har också erbjudit möjlighet till Helsingfors festspel att hyra spelutrymmen. Helsingfors festspel har en tradition av att bjuda in högklassiga internationella gäster och lockar publik i olika ålder och med olika kulturell bakgrund.

”Det är människorna och inte utrymmena som gör konsten! Vi flyttar till ett unikt nybygge men det är konstnärerna och publiken som kommer att skapa stämningen. Vi vill också att olika språk och kulturer är närvarande här och hoppas att det i framtiden skall vara en lockande plats för människor med olika bakgrund att dyka in på för att dela aktuella och överraskande upplevelser. För Viirus är den här förändringen en enastående möjlighet att utvecklas och utmanas och för Helsingforsborna uppstår en ny häftig samlingspunkt på Busholmen, ett ställe med konsten i fokus.”

– Maria Lundström, konstnärlig ledare, Viirus

Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors håller stegvis på att bli färdigt.
I kvarterets hjärta finns Victoriasalen, som ägs av Stiftelsen Kvarteret Victoria. Multifunktionssalen om ca 350 kvadratmeter är byggd för scenkonst, och i anslutning till den finns två mindre studior och ett galleri. Det är i dessa salar som Busholmens och hela huvudstadsregionens invånare kommer att erbjudas konstupplevelser i och med att Viirus med olika samarbetsparter flyttar in hösten 2017!

För mera information kontakta Viirus administrativa ledare Matilda von Weissenberg 0509115988 eller konstnärliga ledare Maria Lundström 0503283355.

www.viirus.fi
www.kvarteretvictoria.fi

LEHDISTÖTIEDOTE 10.11.2016
Viirus muuttaa Jätkäsaareen syksyllä 2017

Viirus muuttaa Jätkäsaareen. Elokuussa 2017 toiminta alkaa uusissa tiloissa Kvarteret Victoriassa. Viirus rf hallituksen puheenjohtaja Marianne Möller ja Stiftelsen Kvarteret Victorian hallituksen puheenjohtaja Max Arhippainen allekirjoittivat tänään 10.11 yhteistyösopimuksen. Avajaiset pidetään syyskuussa 2017. Viiruksessa odotetaan mielenkiinnolla muuttoa tarpeidenmukaisiin tiloihin. Yleisön näkökulmasta tilat lisäävät teatterikokemuksen mukavuutta.

Ensemble-teatteri Viirus jatkaa oman taiteellisen profiilin ylläpitoa. Myös tulevaisuudessa Viirus toteuttaa kaksi suurta produktiota vuosittain ja kiertuetoiminta jatkuu kuten aikaisemmin.

Ydintoiminnan lisäksi teatterilla on paremmat mahdollisuudet vastaanottaa vierailevia esityksiä ja laajentaa muuta ohjelmaa. Teatterisalin lisäksi Viirus hallinnoi kahta studiota, sisäpihalla sijaitsevaa pientä amfiteatteria sekä lämpiötä ja galleriaa. Viiruksella on mahdollisuus vuokrata tiloja muille toimijoille, joilla on tilatarpeita harjoitusten-, esitysten- tai muun taiteellisen toiminnan yhteydessä.

Taiteellinen raati asetetaan Viiruksen oman ohjelmiston ulkopuolisten yleisötilaisuuksien kokonaisuuden luomiseen ja taiteellisen laadun takaamiseksi.

Muun ohjelman suuntaviivat ovat:

Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus: Toiminta on pääosin ruotsiksi mutta myös muilla kielillä ja taidetarjonta on suunnattu kaikille maan asukkaille ja satunnaisille vierailijoille.
Taiteellinen ristihedelmöitys: Näyttämötaide on tarjonnan keskiössä mutta haluamme myös tarjota yleisötilaisuuksia jotka perustuvat muihin taidemuotoihin ja poikkitaiteellisiin kokemuksiin.
Kansainvälisyys: Tarjonta on ensisijaisesti kotimaista mutta osa toiminnasta koostuu kansainvälisestä yhteistyöstä ja vierailuesityksistä.

Alkuun Viirus tulee tekemään yhteistyötä seuraavien jo tuottavien ja kuratoivien toimoijoiden kanssa:

  • Projekti ”Gränslös/Rajaton” on monivuotinen projekti joka keskittyy tyylilajeja ylittäviin esityksiin ja musiikkiteatterin uusiin muotoihin ns. ”contemporary music theatre”. Projekti, jonka vetäjänä toimii Erik Söderblom, toteutetaan teatterisalissa vuosittain 2018-2020. Tärkeä kohdeyleisö on Suomessa asuvat henkilöt joilla on toinen kulttuuritausta. Projekti on poikkitaiteellinen ja tulevaisuuskeskeinen. (Lisätietoja projektista Erik Söderblom puh 0400 792016)
  • Ensi syksynä Baltic Circle vierailee teatterisalissa 1-2 esityksellä. Baltic Circle on kansainvälinen festivaali joka sekä tuottaa omia produktioita, erikois-tapahtumia sekä viereilevia ulkomaalaisia esityksiä, Festivaali kyseenalaistaa perinteisiä rakenteita ja konservatiivisia taidenäkemyksiä. Järjestäjät kysyvät, mitä taide on ja mitä taide voi olla. Festivaalin johtajana toimii Satu Herrala.
  • Viirus on myös tarjonnut Helsingin juhlaviikoille mahdollisuuden vuokrata esitystiloja. Helsingin julaviikoilla on ollut perinteenä kutsua korkealaatuisia kansainvälisiä vierailijoita ja saavuttaa eri ikäluokkiin kuuluvaa ja eri taustaista yleisöä.

Viirukselle muutto on suuri askel sillä se tuo mukanaan muutoksia. Muutokset koskevat organisaation kasvua ja monipuolisempaa toimintaa integriteetistä tai identiteetistään tinkimättä. Taiteellinen vapaus ja autonomia ovat tärkeitä Viirukselle. Kun Viirus nyt luo uuden toiminnan, saamme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä useampien teattereiden, kulttuuriorganisaatioiden, festivaalien, yliopiston ja korkeakoulun sekä taidekentän vapaiden toimijoiden kanssa.

”Ihmiset, ei tilat, luovat taiteen! Muutamme ainutlaatuiseen uudisrakennukseen mutta taiteilijat ja yleisö luo tunnelman. Haluamme että useat kielet ja kulttuurit ovat läsnä ja toivomme että tulevaisuudessa tämä on houkutteleva paikka eri taustaisille ihmisille, jonne tulla jakamaan ajankohtaisia ja yllättäviä kokemuksia. Viirukselle tämä muutos on ainutkertainen haaste ja mahdollisuus kehittyä. Helsinkiläisille avautuu uusi tapaamispaikka Jätkäsaareen, paikka jossa taide on fokuksessa.”

– Maria Lundström, taiteellinen johtaja, Viirus

Kvarteret Victoria Jätkäsaaressa valmistuu vaiheittain. Korttelin sydämessä on Stiftelsen Kvarteret Victorian omistama Victoria-sali. Monitoimisali on noin 350 neliöä. Sali on rakennettu näyttämötaiteelle, ja sen yhteydessä on kaksi pienempää studiota ja galleria. Näissä saleissa Jätkäsaaren ja koko pääkaupunkiseudun asukkaille tarjotaan taide-elämyksiä syksystä 2017 Viiruksen ja yhteistökumppaneiden toimesta.

Lisätietoja antaa Viiruksen hallinnollinen johtaja Matilda von Weissenberg 0509115988 ja taiteellinen johtaja Maria Lundström 0503283355.

www.viirus.fi
www.kvarteretvictoria.fi