Open call

Viirus verkar sedan hösten 2017 i ett nybyggt teaterhus på Busholmen i Helsingfors. Viirus nya lokaler ligger på Medelhavsgatan 14 och består av Stora Salen, Studio 1, Galleriet, Repetitionssalen samt Amfiteatern på innergården. Viirus hyr vid sidan om sina egna produktioner ut teaterlokalerna till olika kulturaktörer för gästspel, repetitioner och olika evenemang.

VIIRUS GUEST: Open call 2020-2021

De nya lokalerna har bidragit till att teatern kört igång det kuraterade Viirus GUEST-programmet. Gästspelsplatserna lediganslås två gånger om året genom Viirus GUEST Open call-förfarande. Samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en skälig hyra för utrymmet och erhåller i sin tur biljettintäkterna i sin helhet. Vi strävar till att besvara samtliga ansökningar inom två månader efter deadline för ansökan. Beslutet om repertoarval fattas av teaterns konstnärliga kollektiv i samarbete med programproducenten.

Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta programproducent Mirkka Maikola för närmare information (+358 505437841, [email protected]).

Ansök om att gästspela på Viirus

Vi söker konstnärligt högklassiga, professionella produktioner till gästspelsrepertoaren. Utöver gästspelsförslag är vi också öppna för olika samarbetserbjudanden, intressanta idéer och programförslag. Projekten kan vara kortvariga (t.ex. några timmar eller dagar) eller sträcka sig över en längre period (från en vecka till flera månader).

Kriterierna för medverkan i Viirus GUEST-program är följande:

Produktioner som utmanar vedertagna konventioner eller på annat sätt är nya, överraskande och intressanta

Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare

Angelägna produktioner som behandlar viktiga samhälleliga teman

Projekt och produktioner som främjar språklig och kulturell mångfald och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor

Produktioner som är nya och innovativa i sitt sätt att använda scengolvet eller andra utrymmen

En produktion eller en produktionsprocess som aktiverar områdets invånare

 Nästa Open call ansökan är i september. Ansökningsblanketten öppnar i början på september.

Ansökan ska innehålla en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. Till ansökan kan bifogas även annan information som bidarar till att klargöra vilken typ av projekt som avses. I fråga om färdiga produktioner ber vi att ni skickar in en videoupptagning.

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas till programproducent Mirkka Maikola, +358 505437841 (kanslitider), [email protected]

Info om teaterlokalerna

Stora salen: 350 m2, bredd 15,7m, längd 19,8m. Rigghöjden 5,2m.
Max 150 sittplatser med läktare på podier. Salens publikkapacitet utan läktare är max 300 ståplatser. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem).

Studio 1: 58 m2, bredd 5,8m, längd 10m, Rigghöjden 2,9m. Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1x1m grid, riggning 100kg/m2. Publikmängd max 30 sittplatser. I studion finns låsbara skåp.

Repetitionssalen: 57 m2, bredd 6m, längd 7m (tomt golvutrymme), höjd 2,7 m. Ett minikök finns till förfogande. Salen är ej lämplig för föreställningar.

Galleriet: 115 m2. Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan och passar speciellt bra för konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar och andra tekniskt lätta evenemang. Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten 80 platser fördelat på sitt- och ståplatser. I galleriet är beställning av bar och utskänkning möjlig.

Amfiteatern: utescen, halvcirkelformad. Scenens storlek 16 m2, läktaren 100 m2, publikmängd max 100 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik.

Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nr. 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 6T, 7 och 8 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd.