VIIRUS GUEST: 
Open call 2021–2023

Viirus GUEST gästspelsprogram startade hösten 2017 i Viirus nya lokaler på Busholmen. Under åren 2017-2019 har den kuraterade repertoaren haft över 30 förverkligade produktioner. Syftet med Viirus GUEST repertoar är att berika Helsingfors och i synnerhet Busholmens konst- och kulturutbud samt att erbjuda lediga utrymmen till aktörer inom kulturbranschen.

Open call-ansökningarna lediganslås två gånger om året och samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en skälig hyra för utrymmet och erhåller i sin tur biljettintäkterna i sin helhet. Pandemia-ajasta johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Preliminärt prislist för året 2021

 

Lokal Månad / € Vecka / €    
Studio 1 1400 500    
Stora salen 8800 3000    
Stora salen 50% 6200 2100    
Galleriet 1700 600    
Amfi Enligt avtal      

På föreställninsveckorna foajepersonalen och biljettservice, Studio 1 tai Galleriet 110€/ vecka
På föreställninsveckorna foajepersonalen och biljettservice, Stora salen 250€ / vecka

Alla priser inkluderar moms 24%

Priserna justeras flexibelt enligt hyreslängden. Av ekonomiska skäl kan Viirus för tillfället inte göra samarbetsproduktioner. Vänligen notera att möjliga säkerhetsreglerna på pandemitiden påverkar till kapacitet i salar.

Obs! Som resultat av COVID 19 pandemi, Viirus Stora salen är delat med molton-fabrik för två mindre scen. Repetition- och föreställningstider är fördelat enligt varenda gruppens behov. Beslutet om salens uppdelning på våren 22 görs enligt situationen.

Huomioithan myös mahdolliset pandemia-ajan turvallisuussäädökset, jotka vaikuttavat salien paikkamääriin. Huom! Pandemiasta johtuen Viiruksen Suuri sali on keväällä 21 jaettu kahdeksi pienemmäksi näyttämöksi molton-kankaalla ja esitys-ja harjoitusajat jaetaan kunkin ryhmän tarpeen mukaan. Päätös kevään 22 salin jakamisesta tehdään tilanteen mukaan.

I priset ingår en tillgänglig teaterteknik som begränsas enligt behoven för den enskilda besökaren och husets egna produktioner. I Studio 1 ingår alltid ett teatertekniskt grundset. 

Dessutom ingår teknisk hjälp och konsultation vid bygge och nedmontering samt vid stand-by problem.

I priset ingår också marknadsföring via Viirus egna kanaler (sociala medier, tryckmaterial, pressmeddelande och nyhetsbrev), städning samt allmän produktionshjälp. 

Tidpunkt och ansökningsprocessen 

Ansökan för Stora salen riktar sig i första hand till produktioner för våren 202-2023. Ansökan för de övriga utrymmena (Studio 1, Amfi, Galleriet) för produktioner år 2021 och 2022.

Viirus Stora sal har lediga tider i april-juli. Gästspel och repetitioner i de övriga utrymmena är möjliga året om. Deadline för ansökan är 8.10.2020.

Vi strävar efter att besvara samtliga ansökningar inom två månader efter deadline för ansökan. Beslutet om repertoarval fattas av teaterns konstnärliga kollektiv i samarbete med programproducenten.

Ansökan ska innehålla en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. Till ansökan kan bifogas

även annan information som bidrar till att klargöra vilken typ av projekt som avses.
Vi ber alltid ansökanden att skicka in en inspelning ifall det är frågan om en färdig produktion.  

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten

Utrymmenas användningsmöjlighet och teknisk information 

Produktionsbesluten för Stora salen görs vanligtvis 9 månader före produktionstidpunkten och förutom dagsevenemang så är hyrestiden för produktioner i Stora salen minst 1 vecka. Salen lämpas sig för teater, dans, cirkus, konserter samt andra evenemang. 

Teknisk information: 350 m2, bredd 15,7 m, längd 19,8 m. Rigghöjden 5,2 m.

Max 150 sittplatser med läktare på podier. På pandemitiden 75. Salens publikkapacitet utan läktare är max 300 ståplatser. På pandemitiden avtalas enligt evenemangens typ. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem). Salen har även utskänkningslov.

Teknisk information / halva salen (50%): 125 m2, bredd 10 m, längd 10 m. Rigghöjden 5,2 m.

Max 60 sittplatser med läktare på podier. På pandemitiden 30. Salens publikkapacitet utan läktare är max 150 ståplatser. På pandemitiden avtalas enligt evenemangens typ. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem). Salen har även utskänkningslov.

Studio 1 lämpar sig för mindre, intimare föreställningar, som experimentell plattform eller laboratorium och som en plats för scenkonstnärlig utforskarglädje!

Utrymmet lämpar sig inte för föreställningar som behöver stort tomt golvutrymme. 

Teknisk information: 58 m2, bredd 5,8 m, längd 10 m, Rigghöjden 2,9 m. Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1×1 m grid, riggning 100kg/m2.

Publikmängd max 30 sittplatser, på pandemitiden 15.  I studion finns låsbara skåp.

Galleriet lämpar sig för mindre konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar, workshopar och andra tekniskt lätta evenemang eller föreställningar med kort spelperiod (1-2 föreställningar). Det går inte att bygga läktare i Galleriet och i utrymmet finns ingen takrigg. 

Teknisk information: 115 m2. Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan.Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten 80 platser fördelat på sitt- och ståplatser. På pandemitiden avtalas enligt evenemangens typ. I galleriet finns tillgång till barförsäljning. 

Amfiteatern Lämpar sig och begränsas enligt Busholmens väder och vind.

Teknisk information: utescen, halvcirkelformad. Scenens storlek 16 m2, läktaren 100 m2, publikmängd max 150 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik. Eluttag (3x32A).

Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nr. 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 6T, 7 och 8 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd.

VAD SÖKER VI?

Till Viirus GUEST gästspelsprogram önskar vi konstnärligt högklassiga och professionella produktioner som fascinerar och intresserar båda vår teater och publiken. Vi lägger speciell vikt vid följande faktorer:

  • Produktioner som utmanar vedertagna konventioner eller på annat sätt är nya, överraskande och intressanta
  • Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare
  • Projekt och produktioner som främjar språklig och kulturell mångfald och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor
  • Produktioner eller produktionsprocesser som aktiverar områdets invånare
  • Finansiellt och produktionsmässigt välplanerade projekt. 

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas via mejl till programproducent Mirkka Maikola, [email protected]

Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta programproducent Mirkka Maikola för närmare information (+358 505437841, [email protected]).