VIIRUS GUEST: 
Open call 2022–2024

Viirus kuraterade GUEST-program är Finlands tredje största gästspelsscen räknat till föreställningsmängd. Under år 2017–2021 har över 50 produktioner förverkligats inom programmets ramar. Tyngdpunkten ligger på det fria teaterfältet, mångspråkighet och utvecklingen av teaterfältet. Syftet med Viirus GUEST repertoar är att berika Helsingfors och i synnerhet Busholmens konst- och kulturutbud.

Open call-ansökningarna lediganslås två gånger om året och samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en hyra för utrymmet och erhåller i sin tur biljettintäkterna i sin helhet.

Preliminär prislista för år 2021 (alla priser inkluderar moms 24%)

Lokal Månad / € Vecka / €
Studio 1 1 400 520
Stora salen 8 800 3000
Stora salen 50% 6 200 2100
Galleriet Hyrs inte ut månadsvis 620
Amfi Enligt avtal

Till hyresutgifterna tillkommer:

Foajépersonal och biljettservice under föreställningsveckor i Studio 1 eller Galleriet 110€/ vecka
Foajépersonal och biljettservice under föreställningsveckor i Stora salen 250€ / vecka

Foajépersonal och biljettservice under föreställningsveckor i Stora salen 50% 200€ / vecka

Priserna justeras flexibelt enligt hyreslängden. Av ekonomiska skäl kan Viirus för tillfället inte göra samarbetsproduktioner.

Observera att Stora salen är uppdelad i två mindre scener år 2022. Repetitions- och föreställningstider fördelas enligt gruppernas behov.

I priset ingår en tillgänglig teaterteknik som begränsas enligt behoven för den enskilda besökaren och husets egna produktioner. I Studio 1 ingår alltid ett teatertekniskt grundset.

Dessutom ingår teknisk hjälp och konsultation vid bygge och nedmontering samt vid stand-by problem.

I priset ingår också marknadsföring via Viirus egna kanaler (sociala medier, tryckmaterial, pressmeddelande och nyhetsbrev), städning samt allmän produktionshjälp.

Tidpunkt och ansökningsprocessen 

Ansökan för Stora salen riktar sig i första hand till produktioner för 2022–2024. Ansökan för de övriga utrymmena (Studio 1, Amfi, Galleriet) för produktioner år 2022 och 2023.

Deadline för ansökan är 22.10.2021.

Vi strävar efter att besvara samtliga ansökningar inom två månader efter deadline för ansökan. Beslutet om repertoarval fattas av teaterns konstnärliga kollektiv i samarbete med den ansvariga producenten.

Ansökan ska innehålla en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. Till ansökan kan bifogas

även annan information som bidrar till att klargöra vilken typ av projekt som avses.
 Vi ber alltid ansökanden att skicka in en inspelning ifall det är frågan om en färdig produktion.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten

Utrymmenas användningsmöjlighet och teknisk information 

Produktionsbesluten för Stora salen görs vanligtvis 9 månader före produktionstidpunkten, men i denna ansökning fyller vi också en del av programplatserna för våren 2022. Förutom dagsevenemang så är hyrestiden för produktioner i Stora salen minst 1 vecka. Salen lämpas sig för teater, dans, cirkus, konserter samt andra evenemang.

Teknisk information: 350 m2, bredd 15,7 m, längd 19,8 m. Rigghöjden 5,2 m. Max 120 sittplatser med läktare på podier. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem). Salen har även utskänkningslov.

Teknisk information / halva salen (50%): 125 m2, bredd 10 m, längd 10 m. Rigghöjden 5,2 m. Max 60 sittplatser med läktare på podier. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem). Salen har även utskänkningslov.

Studio 1 lämpar sig för mindre, intimare föreställningar, som experimentell plattform eller laboratorium och som en plats för scenkonstnärlig utforskarglädje! Utrymmet lämpar sig inte för föreställningar som behöver stort tomt golvutrymme.

Teknisk information: 58 m2, bredd 5,8 m, längd 10 m, Rigghöjden 2,9 m. Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1×1 m grid. Maxkapacitet för riggning 100kg/m2. Publikmängd max 30 sittplatser. I studion finns låsbara skåp.

Galleriet lämpar sig för mindre konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar, workshopar och andra tekniskt lätta evenemang eller föreställningar med kort spelperiod (1-2 föreställningar). Det går inte att bygga en stigande läktare i Galleriet och i utrymmet finns ingen takrigg.

Teknisk information: 115 m2. Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan. Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten med sitt- och ståplatser 40–50 platser (beroende på uppsättningen). I galleriet finns tillgång till barförsäljning.

Amfiteatern Lämpar sig och begränsas enligt Busholmens väder och vind.

Teknisk information: utescen, halvcirkelformad. Scenens storlek 16 m2, läktaren 100 m2, publikmängd max 150 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik. 1x16A eluttag. 3x32A kraftström enligt överenskommelse.

Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nr. 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 7 och 8 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd.

VAD SÖKER VI?

Till Viirus GUEST gästspelsprogram önskar vi konstnärligt högklassiga och professionella produktioner som fascinerar och intresserar båda vår teater och publiken. Vi lägger speciell vikt vid följande faktorer:

  • Produktioner som utmanar vedertagna konventioner eller på annat sätt är nya, överraskande och intressanta
  • Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare
  • Projekt och produktioner som främjar språklig och kulturell mångfald och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor
  • Produktioner eller produktionsprocesser som aktiverar områdets invånare
  • Finansiellt och produktionsmässigt välplanerade projekt.

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas via mejl till ansvarig producent Mirkka Maikola, [email protected]

Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta Mirkka Maikola för närmare information (+358 505437841, [email protected]).