OOPPERA SKAALA: EDITH SÖDERGRAN – VIERGE MODERNE

 

Foto: Ooppera Skaala

INTERVJU MED ESSI LUTTINEN

Edith Södergran – Vierge Moderne handlar om den kvinnliga poeten Edith Södergran, pionjär inom den nordiska modernistiska poesin. Edith Södergran, som skrev dikter i början av Finlands självständighet, reflekterade inte endast kring sin egen tid utan fungerade också som en stark banbrytare för kvinnobilden och stred mot samtidens normer.

Mezzosopranen Essi Luttinen presenterar verket som enda solist och musiken komponeras av arbetsgruppen Ooppera Skaala.  Janne Lehmusvuo regisserar föreställning. Utöver Ooppera Skaalas egen arbetsgrupp medverkar kompositörerna och producenterna för elektronisk musik Antti Rasi och Janne Storms, i föreställningen. I verket bidrar också danskoreografen Minttu Pietilä, som med starkt kroppsspråk växlar mellan jaget Ediths två sidor – verklighet och illusion.  

Musiken till verket förverkligas helt elektroniskt. Huvudsakligen är musiken programmerad i förväg, men kompletteras med improvisation som reagerar på bakgrundsmusiken i föreställningens livesituationer.  

Den elektroniska musiken tar intryck av tung industriell musik ock skapar en hänförande kontrast till dikternas passionerade och intellektuella värld. Tillsammans skapar de en sträng ram för vida cirklande vokala linjer, vilket knyter musiken kraftigt an till modern tid. I musiken hör vi för den elektroniska musiken typisk minimalism och strikt rytm, men också de eteriska ariorna vilka får sin symboliska vision från Södergrans dikter. Ariorna hänvisar till sekelskiftets post-romantiska orkesterlied-traditioner, men ur en modern synvinkel. Aktuell 3D- teknik möjliggör en stark visuell värld som kombinerar det förra seklets tidiga nationalromantiska stil med den ryska societetens belle epoque-period. 

Komposition Antti RasiJanne Storm och Ooppera Skaala ensemble
Regi Janne Lehmusvuo
På scenen Mezzosopranen Essi Luttinen, dansaren Minttu Pietilä,  musikerna Antti Rasi och Janne Storm
Ljudplanering Sakari Kiiski
Ljusplanering Timo Saarinen (2017), Harri Peltonen (2018)
Kostym Tyra Therman
Koreograf Minttu Pietilä

Föreställningar på Viirus 
14.11, 15.11 och 16.11 kl. 19:00

Längd Ca 1 h

Preopera-happening 14.11: EDITH SÖDERGRAN -Vierge Moderne -förfest
Skådespelaren Lena Labart intervjuar litteraturvetaren och författaren Agneta Rahikainen som avslöjar myterna bakom Edith Södergran. Rahikainen har forskat i Södergran sedan 1990-talet och doktorerat  i ämnet “Poeten och hennes apostlar, en biomytografisk analys av Edith Södergranbilden”. 
Intervjun äger rum onsdag 14.11 kl. 18:00 i Viirus Galleriet.
Därefter visas föreställningen Edith Södergran – Vierge Moderne.

Biljetter
Ordinariepris och pensionärer 30 € / Studerande och arbetslösa 20 € 
För grupper på över 10 personer är ordinariebiljettens pris 27 €

Mera information
www.oopperaskaala.fi