Ny tid: Klubb Tigern

Bild: Ny tid


Klubb Tigern återvänder till Viirus våren 2019!

Klubb Tigern är diskussion, kultur, musik och idéer. Ett utbyte av åsikter och upplevelser över ett glas vin under oprententiösa former. Under våren ordnar tidskriften Ny Tids utgivarförening två klubbar som lyfter samhälleliga och kulturella fenomen i diskussion med intressanta gäster. Klubbarna går i huvudsak på svenska.

Mera information kommer snart till Viirus webbplats och adressen www.tigern.fi