Liisa Pentti +Co: Cloudbody – an ecology of dreams #1

 

Foto: Liisa Pentti +Co

Foto: Liisa Pentti +Co

Vilka minnen dyker upp under livets olika skeden? Hur assimileras vi med våra minnen och hur blir de en del av oss, som vi ofta omedvetet och tyst bär med oss genom livet? Vilket slags kroppslig förändring uppstår när vi stiger in i minnesbilden?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 är en koreografi för ljud, bild och förnimmelser. Texter, ljud och videorna skapar ett fragmentarisk landskap för vakna drömmar. Personliga minnen blandas ihop med de historiska händelser och skapar en väntansfull stämning och ger utrymme för det som man inte kan uttrycka i ord. Cloudbody – an ecology of dreams #1 är ett somatiskt hörspel i det tomma rummets landskap.

Liisa Pentti +Co arbetar med experimentell modern dans och teater samt performanskonst. Gruppen har varit verksam sedan år 2000.

Koncept och koreografi Liisa Pentti
Ljud och texter
Liisa Pentti
Ljudplanering Jouni Tauriainen
Visuell helhet Fabian Nyberg
Producent Inari Pesonen
Produktion Liisa Pentti +Co
Understöd Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki

FÖRESTÄLLNINGAR, VIIRUS STUDIO 1
20.9 kl. 19.30,  22.9 kl. 16:00, 24.9. kl. 19:30, 25.9 kl. 19:30, 27.9 kl. 19:30, 29.9 kl. 16:00

Efter föreställningen 22.9 ordnas en publikdiskussion med Liisa Pentti, Jouni Tauriainen och Fabian Nyberg. Samtalet går på både svenska och finska. 

Längd 45 min
Språk finska, svenska, engelska
Biljetter 15/25 €,  www.lippu.fi / [email protected] / 09 440 224

Mera information
Verkkosivut
Facebook
Instagram