Liisa Pentti +Co: Cloudbody – an ecology of dreams

 

Foto: Liisa Pentti +Co

Foto: Liisa Pentti +Co

”What we perceive is never a subject or an object but an ecology. Always more than an individual”
– Erin Manning

Vilka minnen dyker upp under livets olika skeden? Hur assimileras vi med våra minnen och hur blir de en del av oss, som vi ofta omedvetet och tyst bär med oss genom livet? Vilket slags kroppslig förändring uppstår när vi stiger in i minnesbilden?

Cloudbody – an ecology of dreams är Liisa Penttis nya soloverk, vars premiär äger rum på Viirus 20.9.2019. Verket är en fortsättning på Liisa Penttis +Co:s duett The Body (2017), som undersöker kroppens betydelse, det komplicerade i betydelsegörandet samt kroppsliga metamorfoser.

Liisa Pentti +Co arbetar med experimentell modern dans och teater samt performanskonst. Gruppen har varit verksam sedan år 2000.

Mera information om föreställningen på finska

Koncept Liisa Pentti
På scenen Liisa Pentti
Ljudplanering Jouni Tauriainen
Visuell helhet Fabian Nyberg
Producent Inari Pesonen
Produktion Liisa Pentti +Co
Understöd Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki

FÖRESTÄLLNINGAR, VIIRUS STUDIO 1
20.9 kl. 19.30,  22.9 kl. 16:00, 24.9. kl. 19:30, 25.9 kl. 19:30, 27.9 kl. 19:30, 29.9 kl. 16:00

Längd 60 min
Språk suomi, ruotsi, englanti
Biljetter 15/25 €,  www.lippu.fi / [email protected] / 09 440 224

Mera information
Verkkosivut
Facebook
Instagram