Inter-floral Mint Box

Inter-floral Mint Box
– To help understand the inter-floral communication

Inter-floral Mint Box är ett skimrande krön i pastellfärg. En erfarbar förevisning och en myntfärgad installationsknopp, som deltagarna kan träda in i. Verkets värld frodas ur de meningsassociationer som färgen mintgrön, växtkommunikation och installationens kub-form uppväcker.

“Grön blindhet” hänvisar till en kulturell glömska gentemot växtriket. Ett fenomen där själva grogrunden för vår mänskliga existens skjuts undan och förbises som något sekundärt, högst som motiv för T-shirttryck eller ogräs. Inter-floral Mint Box utforskar detta fenomen som en mintgrön metafor, öppet ambivalent med utgångspunkt i den klassiska svarta teaterboxen. Mintgrön är ett syntetiskt pastillaskplasthelvete, Hål-lavens sista morgon och havets evighet. Något nostalgiskt, melankoliskt, vackert och åtråvärt.

Inter-floral Mint Box är ett sinneslandskap, en botanisk övning, en färgmeditation och en optisk illusion. Verket låter sig beröras och lockas av färgtonen som ett bi på jakt efter mintgrön nektar.

Under föreställningnen får deltagarna röra sig fritt inne i och omkring installationen och uppleva den med många sinnen; lyssna, se on fantisera. Deltagarna smälter in i verket genom att klä sig i särskilt tillägnad mintgrön klädnad.

Föreställningen är tillgänglig för alla och följer Safer Space -policy. Det är möjligt att lämna rummet när som helst under föreställningen.

 

Arbetsgrupp Laura Marleena Halonen, Tom Lönnqvist, Marjut Maristo, Kristian Palmu
Dramaturgisk handledning Henriikka Himma
Ljus- och designassistent Alina Pajula
Producent Riikka Thitz

Residens Sõltumatu Tantsu Lava (EE), Annegården (FI)
Understöd Ida Aalberg -stiftelsen, Kone stiftelsen, Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Centret för konstfrämjande, URB-festival

Längd max 2 h
Språk finska, engelska, svenska, tyska, 🌱
Åldersrekommendation 13+
Biljetter 20/15 €

FÖRESTÄLLNINGAR PÅ VIIRUS 
7.12 kl. 19:00 (PREMIÄR) / 9.12 kl. 19:00 / 10.12 kl. 19:00 / 11.12 kl. 19:00 / 12.12 kl. 19:00 / 13.12 kl. 19:00 / 14.12 kl. 14:00 / 15.12 kl. 14:00