GUEST

Viirus GUEST startade hösten 2017 i Viirus nya lokaler på Busholmen. Sedan starten har över 30 produktioner förverkligats inom ramen för det kuraterade gästspelsprogrammet.

Syftet med Viirus GUEST-repertoar är att berika teater Viirus och Busholmens konst- och kulturutbud samt att erbjuda lediga utrymmen till andra aktörer inom kulturbranschen.

Viirus GUEST-program för hösten 2020 består av följande föreställningar:

Mera info om föreställningarna hittar du på deras egna sidor.