Den Stora Elden

Den Stora Elden
Foto: Jonatan Sundström

DEN STORA ELDEN
PREMIÄR 14.9.2018

Det här är en föreställning jag önskar att alla skulle se. Både på grund av texten och temat och på grund av den nyskapande iscensättningen. Teater Viirus fortsätter att gå från succé till succé.
HBL 15.9.2018

VIDEOIDEN ja valojen myötä luodaan vaikuttavia zoomauksia ja puolitoistatuntinen esitys on ilman muuta vaikuttava panoraama nykypäivän tilanteesta, jossa ilmastonmuutos muuttaa myös tapaamme kertoa tarinoita… Jo se, että meidät viedään ihan oikeiden maailmanpoliittisten ongelmien äärelle, ansaitsee tulla noteeratuksi.
HS 15.9.2018

Teater Viirus pjäs Den stora elden av Roland Schimmelpfenning är en föreställning i helt eget slag, olik allt annat som framförts på en scen. Här möts det stora och det lilla, brännande problem på en global arena får en ny dimension och kryper in under huden på åskådarna. En föreställning som engagerar och imponerar.
ÖN 17.9.2018

Roland Schimmelpfennigs pjäs Den Stora Elden (Das grosse Feuer) hade premiär på Viirus 14.9.2018.  Schimmelpfennig har redan nått den finländska teaterpubliken genom pjäser så som Peggy Pickit ser Guds ansikte på Svenska Teatern och Viirus erbjuder nu Finlandspremiär för Den Stora Elden som hade urpremiär så sent som i januari 2017 på Staatstheater Mannheim.

Den Stora Elden är en modern fabel om två byar som ligger i dalgången längs en bäck. På den ena sidan bäcken växer vin och på den andra sidan betar oxar, kor, hästar och får. Sommaren för med sig hetta, torka, storm och regn. Men bara byn på den ena stranden hemsöks av översvämning, sjukdom och död. ”Hur kan det vara så?”, undrar läraren, ”denna sommar är ingenting rättvist fördelat”. Medan man begraver de döda på ena sidan bäcken förvandlar mjölnaren på andra sidan sin kvarn till utflyktslokal för festlystna turister. När en stor eldsvåda bryter ut i den drabbade byn och ödelägger allt kliver de överlevande i en båt och försöker nå den andra sidan – men nu är bäcken redan bred som ett hav.

Den Stora Elden är en vass samhällskritik av vår värld som den fungerar idag. Schimmelpfennig har sedan tidigt 2000-tal gjort sig berömd för teatertexter som tar temperaturen på samtidens mänskliga identiteter och relationer satta i ett globalt ekonomiskt och ekologiskt sammanhang. I Den Stora Elden abstraherar han vår blick ut till en kylig distans där magnifika väderomslag skapar händelser som innebär katastrofer för de enskilda människorna som drabbas. Schimmelpfennig målar upp en arkaisk berättelse med bibliska motiv, han beskriver på ett poetiskt sätt hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår och präglar människors liv.

Anders Carlsson, professor i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och tidigare ledare för svenska teatergruppen Institutet, regisserar föreställningen på Viirus och på scenen står teaterns egen ensemble, Maria Ahlroth, Martin Bahne, Iida Kuningas, Oskar Pöysti och Jessica Raita.

I föreställningen används avancerad kamerateknik och Viirus teatersal har delats av en filmduk som skiljer åt publiken och skådespelarna. En kamera för med sig åskådarens blick till en detaljrik miniatyrvärld och dess invånare. Scenografi- och kostymansvariga Janne Vasama, ljudplanerare Ville Kabrell och ljusplanerare Lauri Lundahl har skapat de visuella inslagen och ljudet i miniatyrvärlden. Jonatan Sundström ansvarar för videoplaneringen.

Den Stora Elden är en s.k “parabel”, alltså ett specifikt litterärt format som ofta associeras med den tyska dramatikern och regissören Bertolt Brecht (1898-1956). Brecht hade en ambition att använda teatern som en plats att lära sig att tänka kritiskt. En parabel är en liknelse, dess metafor behöver publikens tolkning och kanske också en diskussion där olika åsikter möjliggörs, för att bilda mening och skapa politisk relevans, och just därför är parabeln effektiv för ett lärostycke; alltså en teaterpjäs som vill uppmuntra publiken i kritiskt tänkande, berättar Anders Carlsson.

Den Stora Elden ingår i det nationella projektet Konsttestarna, genom vilket Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden erbjuder landets åttondeklassare möjligheten att bekanta sig med teater och kultur i olika former.

Föreställningens språk är svenska men den tolkas också till finska och engelska. 

Uppföranderätt S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland; © 2016
Uppföranderätt Agency North / Colombine Teaterförlag

Text Roland Schimmelpfennig
Översättning
Ulf Peter Hallberg
Regi
 Anders Carlsson 
På scenen Maria Ahlroth, Martin Bahne, Iida Kuningas, Oskar Pöysti, Jessica Raita
Konceptplanering Maria Lundström
Scenografi och kostym Janne Vasama
Mask Riikka Virtanen, Eija Kuokkanen
Ljudplanering Ville Kabrell
Ljusplanering Lauri Lundahl
Videoplanering Jonatan Sundström
Kameratekniker Colin Thaa, Jodie Sinclair

TIO SISTA FÖRESTÄLLNINGARNA PÅ VIIRUS
12.1, 17.1, 19.1 (kl. 14:00), 24.1, 25.1, 26.1 (kl. 14:00), 30.1, 31.1, 1.2, 2.2 (kl. 14:00)

Föreställningarna börjar kl. 19:00 om annat inte nämns. Längd ca 1 h 35 min, utan paus.

BILJETTER: Ordinariepris 30 € / Pensionär 24 € / Studerande och arbetslösa 16 €
GRUPPER (10 eller flera)  28 € / 15 €

Biljetter också av Viirus, [email protected] / 09 440 224
Viirus biljettkontor är öppet ons-tors kl.12-18 och fre kl.12-16 på Medelhavsgatan 14, Busholmen, Helsingfors. Välkommen!

PRESSBILDER (KLICK!)

Kontakta Viirus marknadsförare för mera information:
[email protected] / 050 444 0344