BRAVO TOGA: FABULÖS FÖRELÄSNINGSFREDAG

Foto: Bravo Toga

Samtal, föreläsningar och workshop angående temat femininitet, sexualisering och slut-shaming.

Program:

18:00 – 19:00 Hanna Etholen
19:00 – 20:00 Linda Forsell
20:00 – 20:30 Paus
20:30 – 21:00 Heta Huttunen
21:00 – 21:45 Amanda Palo
22:00 – 22:30 Kompakt Häxdans Workshop av Lena Bondeson,
Anna Kuusamo, Sara Ribbenstedt

TALARE:

HANNA ETHOLEN:
på engelska

Lessons from #metoo: Why we must change consensual sex, too?

“I take what we have learned from #MeToo to the world of consensual
sex and sexual relationships, and replace the vocabulary of illegality
with nuanced analysis of the sexual culture. I explore questions of
how to communicate consent during sexual encounters, why promoting
 female sexual desires is needed and why changing the sexual culture is
 so important.”

Hanna Etholén är doktorand i genusvetenskap vid Helsingfors Universitet.

LINDA FORSELL:
på svenska

Femininitet som motstånd.

Regissören Linda Forsell berättar om PotatoPotatos arbete med
projektet_ I den bästa av tjejvärldar_ som startade 2014. Arbetet går
ut på att skapa femenina berättelser och konstnärliga val som
motstånd i en patriarkal värld. Vi synliggör åskådarnas
förväntningar på “flickighet” och sätter dagens debatt om ung
femininitet i en historisk kontext.

http://www.potatopotato.se/om-oss/ongoing-projects/flickforskning-33936007

Linda Forsell är en Malmöbaserad regissör och skådespelare och är en av de fem konstnärliga ledarna för Potato Potato Scenkonst i Malmö. Hon är också en projektledare för “Girling Together: A Dialogue” som är ett tvärsektoriellt samarbete mellan skådespelare och flickforskare i Norden.

HETA HUTTUNEN:
på finska och engelska

Talar om sitt magistersarbete som går under arbetsnamnet:
Visuell feminism i 2010-talets Finland.

Heta Huttunen studerar  magistersprogrammet i bildkonstpedagogik vid Aalto universitetet.

AMANDA PALO:
på finska och engelska

Speaks about her autobiographical monologue: Nutcase – a performance dealing with sexual violence and its devastating effects on mental health. 
How was the process – in the making, before and after: personally and in relation to #Metoo movement.

Information om föreställningen Kilari (på finska):
https://www.kapsakki.fi/single-post/2017/10/03/Kilari-antaa-ääneen-seksuaalisen-väkivallan-uhreille