PRESSMEDDELANDE 14-11-2019

PRESSMEDDELANDE 14-11-2019

Jonatan Fogelholm är Viirus nya administrativa ledare.

Viirus har utsett Jonatan Fogelholm (f. 1976)  till teaterns nya administrativa ledare. Jonatan Fogelholm efterträder Matilda von Weissenberg, som varit Viirus administrativa ledare sedan 2011. Von Weissenberg tillträder som ekonomi- och förvaltningschef på för Esbo Stadsteater i december 2019.

Fogelholm tar över uppdraget på Viirus i december: – ”Jag ser fram emot att få jobba med en konstnärligt orädd teater som känner tiden på pulsen och ständigt söker möjligheter till utveckling. Vid sidan om kärnverksamheten stöder Viirus det växande fria fältet med att fungera som plattform för gästspel och hämtar in nya vindar med internationella samarbeten.”

Fogelholm har erfarenhet av motsvarande arbete och har, i och med sitt arbete som teaterchef på Korjaamo Teater, festivalchef på Stage festivalen 2014-2017 samt senast som verksamhetsledare för Hangö Teaterträff, ett genuint intresse av att se på teaterns utveckling från olika vinklar.

Teaterns ledarskap delas med konstnärliga ledaren Jussi Sorjanen:  – ” Det kommer att bli intressant att jobba med Jonatan. Hans yrkeserfarenhet är idealisk för Viirus säregna struktur som och ena sidan består av en ensembleteater och å andra sidan som mottagare av gästspel. Utöver Jonatans yrkesskicklighet och erfarenhet får vi en empatisk och stabil person, så min framtidstro är stark. ”

I februari 2020 sätter Viirus, i samarbete med Nya Rampen, upp Hamlet All Inclusive, dramatiserad och regisserad av Jakob Öhrman. Succéföreställningen Berättelser 1-2-3-4 i nyöversatt finsk tappning och en nydramatisering av Jockum Nordströms böcker Sailor och Pekka i samarbete med Ensemble Bulleribock kommer att turnera hela våren. Dessutom fortsätter fjolårets succé, musikföreställningen Chelsea Hotel turnera. Vid sidan om teaterns egna produktioner kuraterar Viirus under konceptet Viirus GUEST med flera omfattande nationella och internationella kvalitativa och mångsidiga programhelheter.