Pressmeddelande 26.4.2018

Schimmelpfennig, barnteater och Leonard Cohen på Viirus i höst

Hösten 2018 för med sig enastående teaterupplevelser på Viirus!

Från och med premiären 14.9.2018 intas teaterns stora scen av föreställningen Den Stora Elden (Das grosse Feuer) av den tyska pjäsförfattaren Roland Schimmelpfennig. Schimmelpfennig är sedan tidigare bekant för den finländska publiken genom succéföreställningen Peggy Pickit ser Guds ansikte som har visats på Svenska Teatern.

Viirus turnerande konsertföreställning Chelsea Hotel har premiär 5.10 i teaterns utrymme Galleriet. I Chelsea Hotel tolkar musikerna och skådespelarna Niklas Häggblom, Emma Klingenberg och Robert Kock nyöversatta sånger av 60- och 70-talens mest legendariska artister, så som Leonard Cohen, Janis Joplin och Tom Waits, m.fl. Föreställningen kan beställas under hösten 2018.

Vårens kritikerrosade turnéföreställning Berättelser 1-2-3-4 fortsätter att turnera under hösten, i samarbete med Ensemble Bulleribock. Pjäsen har regisserats och dramatiserats av Viirus egen Oskar Pöysti och riktar sig till barn i åldern 3-6 år och deras vuxna.

Se kontaktuppgifterna längre ner i meddelandet för mera information om möjligheterna att beställa både Chelsea Hotel och Berättelser 1-2-3-4.

Viirus fortsätter därtill att erbjuda gästande konstnärer möjligheten att uppträda i teaterns lokaler på Busholmen. Viirus GUEST lyfter under hösten 2018 fram både nationellt och internationellt verksamma scenkonstnärer. Mera information om Viirus GUEST-program följer senare under våren.

Anders Carlsson regisserar Schimmelpfennigs Den Stora Elden på Viirus hösten 2018

Foto: Jonatan Sundström

Den 14.9.2018 har Roland Schimmelpfennigs pjäs Den Stora Elden (Das grosse Feuer) premiär på Viirus. Schimmelpfennig har redan nått den finländska teaterpubliken genom pjäser så som Peggy Pickit ser Guds ansikte på Svenska Teatern, och Viirus erbjuder nu Finlandspremiär för Den Stora Elden som hade urpremiär så sent som i januari 2017 på Staatstheater Mannheim.

Den Stora Elden är en modern fabel om två byar som ligger i dalgången längs en bäck. På den ena sidan bäcken växer vin och på den andra sidan betar oxar, kor, hästar och får. Sommaren för med sig hetta, torka, storm och regn. Men bara byn på den ena stranden hemsöks av översvämning, sjukdom och död. ”Hur kan det vara så?”, undrar läraren, ”denna sommar är ingenting rättvist fördelat”. Medan man begraver de döda på ena sidan bäcken förvandlar mjölnaren på andra sidan sin kvarn till utflyktslokal för festlystna turister. När en stor eldsvåda bryter ut i den drabbade byn och ödelägger allt kliver de överlevande i en båt och försöker nå den andra sidan – men nu är floden redan bred som ett hav.

Den Stora Elden är en vass samhällskritik av vår värld som den fungerar idag. Schimmelpfennig har sedan tidigt 2000-tal gjort sig berömd för teatertexter som tar temperaturen på samtidens mänskliga identiteter och relationer satta i ett globalt ekonomiskt och ekologiskt sammanhang. I Den Stora Elden abstraherar han vår blick ut till en kylig distans där magnifika väderomslag skapar händelser som innebär katastrofer för de enskilda människorna som drabbas. Schimmelpfennig målar upp en arkaisk berättelse med bibliska motiv, han beskriver på ett poetiskt sätt hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår och präglar människors liv.

Anders Carlsson, professor i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och tidigare ledare för svenska teatergruppen Institutet, regisserar föreställningen på Viirus och på scenen står teaterns egen ensemble, Maria Ahlroth, Martin Bahne, Iida Kuningas, Oskar Pöysti och Jessica Raita.

I föreställningen används avancerad kamerateknik och Viirus teatersal har delats av en filmduk som skiljer åt publiken och skådespelarna. En kamera för med sig åskådarens blick till en detaljrik miniatyrvärld och dess invånare. Scenografi- och kostymansvariga Janne Vasama, ljudplanerare Ville Kabrell och ljusplanerare Lauri Lundahl har skapat de visuella inslagen och ljudet i miniatyrvärlden. Jonatan Sundström ansvarar för videoplaneringen.

– Den Stora Elden är en s.k “parabel”, alltså ett specifikt litterärt format som ofta associeras med den tyska dramatikern och regissören Bertolt Brecht (1898-1956). Brecht hade en ambition att använda teatern som en plats att lära sig att tänka kritiskt. En parabel är en liknelse, dess metafor behöver publikens tolkning och kanske också en diskussion där olika åsikter möjliggörs, för att bilda mening och skapa politisk relevans, och just därför är parabeln effektiv för ett lärostycke; alltså en teaterpjäs som vill uppmuntra publiken i kritiskt tänkande, berättar Anders Carlsson.

Den Stora Elden ingår i det nationella projektet Konsttestarna, genom vilket Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden erbjuder landets åttondeklassare möjligheten att bekanta sig med teater och kultur i olika former.

Regi: Anders Carlsson
På scenen: Maria Ahlroth, Martin Bahne, Iida Kuningas, Oskar Pöysti, Jessica Raita
Konceptplanering: Maria Lundström
Scenografi och kostym: Janne Vasama
Ljudplanering: Ville Kabrell
Ljusplanering: Lauri Lundahl
Videoplanering: Jonatan Sundström
Kameratekniker: Colin Thaa, Jodie Sinclair

Pressbild: Jonatan Sundström

Föreställningen visas på Viirus (Medelhavsgatan 14) 14.9-7.11.2018. Mera information om speltiderna finns på Viirus webbplats: https://www.viirus.fi/den-stora-elden/

Längd: Ca 1 h 30 min, utan paus
Biljetter: Ordinariepris 30 € / Pensionär 24 € / Studerande och arbetslösa 16 €

Biljetterna släpps torsdag 3.5 kl. 12:00 på lippu.fi och hos Viirus, [email protected] / 09 440 224

Frågor riktas till:

Veronica Aspelin, marknadsförare
[email protected]050 444 0344


Konsertföreställningen Chelsea Hotel urpremiär på Viirus 5.10.2018

Foto: Cata Portin

Chelsea Hotel är en konsertföreställning på svenska som består av nyöversatta sånger av ett flertal välkända artister. I konserten medverkar Niklas Häggblom, Emma Klingenberg och Robert Kock, som alla har gedigen erfarenhet från både musik- och teaterbranschen.

Konserten är en fängslande resa tillbaka till 60- och 70-talets New York där de olika artisternas låtar kommunicerar sinsemellan. Bl.a. följande artisters musik ingår i konserten: Leonard Cohen, Janis Joplin, Tom Waits och Bob Dylan.

Konserten fångar in de välbekanta sångernas olika stämningar men frigör sig samtidigt från originalen. De tre musikerna arrangerar om och gör egna tolkningar av låtarna som framförs på en mängd varierande instrument. De utvalda sångernas musiklyrik är symboliskt laddad och sångerna vibrerande känsliga. I de nya översättningarna vill arbetsgruppen bevara ursprungslyrikens nyansrikedom, men nu på svenska.

På scenen: Niklas Häggblom, Emma Klingenberg, Robert Kock

Pressbild: Cata Portin

Föreställningen visas på Viirus (Medelhavsgatan 14): 
5.10 (PREMIÄR), 10.10, 11.10 kl. 20:00 samt 13.10 kl. 15:00.

Längd: Ca 1h
Biljetter: Ordinariepris 24 € / Pensionärer 18 € / Studerande och arbetslösa 12 €

Biljetterna släpps torsdagen 3.5 på lippu.fi och hos Viirus, [email protected] / 09 440 224

Chelsea Hotel kommer dessutom att turnera under oktober, november och december 2018 och kan beställas av Viirus turnéproducent Veronica Aspelin ([email protected] / 050 4440 344), som också svarar på övriga frågor gällande föreställningen.