Spelkalender

SPELKALENDER VÅREN 2018


APRIL

18.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

19.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

19.4 kl. 19:30 Track: Human Resource PREMIÄR

20.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

24.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

25.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

25.4 kl. 20:30 Diskussion med Laura Gustafsson och Elisa Aaltola

26.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

26.4 kl. 19:30 Track: Human Resource

27.4 kl. 19:00 Den Andra Naturen

28.4 kl. 19:30 Track: Human Resource

MAJ

3.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

3.5 kl. 19:30 Track: Human Resource

4.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

5.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

5.5 kl. 19:30 Track: Human Resource

7.5 kl. 19:00 Koira Komplex: Koiran Sydän

8.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

9.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

10.5 kl. 15:00 Den Andra Naturen

11.5 kl. 19:00 Den Andra Naturen

12.5 kl. 19:00 Koira Komplex: Koiran Sydän