Spelkalender

SPELKALENDER VÅREN 2018

15.2 kl. 18.30 Klubb Tigern: Kropp

MARS

3.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen URPREMIÄR

6.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

8.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

10.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

12.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

13.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

14.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

14.3 kl.19.30 Koira Complex: Koiran Sydän URPREMIÄR

15.3 kl. 19.00 Den Andra Naturen

15.3 kl. 19.30 Koira Complex: Koiran Sydän

18.3 kl. 15.00 Koira Complex: Koiran Sydän

20.3 kl.19.30 Koira Complex: Koiran Sydän

21.3 kl. 19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre:Ice  PREMIÄR i Finland

21.3 kl.19.30 Koira Complex: Koiran Sydän

22.3 kl. 19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

23.3 kl .19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

24.3 kl .19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

25.3 kl. 15.00 Koira Complex: Koiran Sydän


APRIL

4.4 kl.19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

5.4 kl.19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

6.4 kl.19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

7.4 kl.19.00 Klockriketeatern & Von Krahl Theatre: Ice

10.4 kl. 10.30 Berättelser 1-2-3-4 PREMIÄR

11.4. kl. 18.00 Klubb Tigern: Äckel

12.4 kl.10.30 Berättelser 1-2-3-4 

12.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

13.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

14.4 kl. 10.30 + 15.00 Berättelser 1-2-3-4 

14.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

15.4 kl 10.30 + 15.00 Berättelser 1-2-3-4 

18.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

19.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

19.4 kl.19.30 Track: Human Resource PREMIÄR

20.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

24.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

25.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

26.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

26.4 kl.19.30 Track: Human Resource

27.4 kl.19.00 Den Andra Naturen

28.4 kl.19:30 Track: Human Resource

MAJ

2.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

3.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

3.5 kl. 19.30 Track: Human Resource

4.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

5.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

5.5 kl.19.30 Track: Human Resource

8.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

9.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen

10.5 kl.15.00 Den Andra Naturen

11.5 kl. 19.00 Den Andra Naturen