Gästspela på Viirus

Viirus på Busholmen – ansökningstiden för gästspel och projekt har inletts

Teater Viirus har flyttat till nybyggda utrymmen på Busholmen i Helsingfors. Flytten sammanfaller med att Viirus fyller 30 år. Jubileumssäsongen inleds den 29 september. Höstens spelschema och kalender finns till påseende på våra websidor www.viirus.fi.

Viirus lokaler på Medelhavsgatan 14 består av Stora salen (350 kvm), Studio 1 (61 kvm), Studio 2 (38 kvm), Galleriet (78 kvm), Repetitionssalen (57kvm) samt Amfiteatern på innergården.

Ansök om att spela/repetera på Viirus!

Vid sidan om sina egna produktioner hyr Viirus ut lokalerna till olika kulturaktörer, gästspel och evenemang. Vi är öppna för spännande gästspelsuppslag och olika samarbetsprojekt! Vi är speciellt intresserade av produktioner som utmanar vedertagna konventioner och utnyttjar teaterutrymmena på ett innovativt sätt.

Ansökningstiden för att hyra Viirus utrymmen under spelåret 2018 och 2019 har nu inletts. Användningsändamålet kan vara t.ex. föreställningar, repetitioner, performativa konstevenemang, konserter, filmvisningar, filminspelningar, utställningar, seminarer, diskussioner, etc. Projekten kan vara kortvariga, och sträcka sig över några timmar/dagar, eller långvariga, från några veckor till flera månader. Observera att det också går att hyra utrymmena enbart för repetitioner.

Hyresnivån är anpassad till att motsvara kulturfältets möjligheter och begränsningar. Hyresbeloppet fastställs enligt den önskade hyresperioden.

Är du intresserad av att hyra Viirus lokaler? Skriv en kort och fritt formulerad ansökan som inkluderar projektbeskrivning, info om arbetsguppen, kort beskrivning av tekniska och andra behov (till exempel antal sittplatser) samt tidpunkt för när du önskar hyra utrymmet.

För tekniska detaljer och andra tilläggsuppgifter vänligen kontakta programproducent Mirkka Maikola, +358 505437841, [email protected]. Ansökningarna skickas till [email protected] senast 26.9.2017.

 

 

 

 

Info:

 

Stora salen: 350 kvm, ca 200 platser, flyttbar och justerbar läktare på podier. Möjligt att köra med stor paketbil till utrymmet bakom scenen. Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare, ljudsystem av exceptionellt god kvalitet). Utrymmet kan modifieras till en black box. Rigghöjden är ungefär 5-5,50 m. Riggningen kan modifieras.

 

Studio 1: 61 kvm, höjd 2,9 m, vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1x1m grid, riggning 100kg/m2, podieläktare enlig behov.

 

Galleriet: Foajérummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan och passar speciellt bra för konserter, seminarer, utställningar och andra evenemang. Teknik och läktarkonstruktioner enligt överenskommelse.

 

Det är lätt att komma till teatern. Spårvagn nummer 9 stannar rakt utanför teaterhuset. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters gångavstånd. Dessutom finns citycyklarna nära tillhands.