Publikarbete

Utan publik blir det ingen teater!

Viirus värnar om sin publik och önskar öppna upp teatern för alla som har intresse för att lära känna oss. Vi satsar på publikarbete och erbjuder i samband med produktionerna workshops, diskussioner och annat för- och efterarbete som fördjupar konstupplevelsen och ger nya synvinklar på tematiken. Vi ordnar också rundvandringar på teatern för skolor eller andra grupper.

Mera information:
Marknadsförare Veronica Aspelin, 050 444 03 44 eller [email protected]