Perkele 2 – Bilder från Finland

Bild: Kim Öhrling

”Är det värt att leva och dö eller knulla i dagens Finland?”

Perkele 2 –  Bilder från Finland, uppföljaren till Jörn Donners film Perkele! (1971) är ett försök att illustrera den enorma förändringen som har skett i republiken under 45 år.

Berättelsen är subjektivt självcentrerad kring sin upphovsman och skildrar därför Jörn Donners lyckade hjärtoperation våren 2016 och anknyter vid slutet av berättelsen till det faktum att hans hjärta tycks fungera utmärkt.

I filmen intervjuas ett urval vanliga finländare, därutöver också en läkare specialiserad på fertilitetsrådgivning, detta med tanke på den låga nativiteten i landet. Ett annat undantag är en icke namngiven irakier, ett av många livsöden om vars framtid i landet ingen vet.

I filmen konstateras att den stora majoriteten av landets befolkning lever ekonomiskt bättre än någonsin under sin historia, trots stora statsfinansiella problem, ökad arbetslöshet och en hårt kritiserad regering, som dock har stöd av riksdagens majoritet.

Meningen med den resa som filmen företar till olika delar av landet är själva resan.

Filmen är finskspråkig, textning på engelska

FILMVISNING 28.10 kl. 18

Efter visningen ordnas en diskussion med regissören Jörn Donner

BILJETTER Pris 9€Biljetter kan köpas direkt på lippu.fi eller reserveras per telefon
+358 (0)9 440 224 eller e-post [email protected]