Open call

Viirus verkar sedan hösten 2017 i ett nybyggt teaterhus på Busholmen i Helsingfors. Viirus nya lokaler ligger på Medelhavsgatan 14 och består av Stora Salen, Studio 1, Galleriet, Repetitionssalen samt Amfiteatern på innergården. Viirus hyr vid sidan av sina egna produktioner ut teaterlokalerna till olika kulturaktörer för gästspel, repetitioner och olika evenemang.

 

VIIRUS GUEST: Open call 2018-2019

Gästspelsplatserna lediganslås två gånger om året genom VIIRUS GUEST Open call-förfarande. Repertoarvalet kurateras av teaterns konstnärliga kollektiv tillsammans med programproducenten.

 

Ansök om att gästspela på Viirus 2018 eller 2019

Vårens VIIRUS GUEST Open call har nu inletts! Viirus söker konstnärligt högklassiga, professionella produktioner. Vi är öppna för olika samarbetsprojekt och tar gärna emot intressanta idéer. Projekten kan vara kortvariga och sträcka sig över några timmar / dagar, eller långvariga, från några veckor till flera månader.

I valen så lägger vi särskild vikt vid följande faktorer:

  • Produktioner inom scenkonst som utmanar vedertagna konventioner eller av nya, intressanta och överraskande
  • Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare angelägna produktioner som behandlar viktiga samhälleliga teman
  • Språkligt och kulturellt mångfaldiga och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor
  • Produktioner som är nya och innovativa i sitt sätt att använda scengolvet eller andra utrymmen
  • En för invånarna engagerande föreställning eller föreställningsprocess. 

I första hand efterlyses produktioner för spelåret 2019 men det finns ännu några lediga perioder för hösten 2018. Ansökningstiden går ut den 16.3.2018.

 

Svara på Viirus Open call via den elektroniska ansökningsblanketten:

Ansök här!

Till ansökan bifogas en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. I hyrespriserna har kulturaktörernas möjligheter och restriktioner beaktats. Hyrespriset räknas alltid enligt längd.

Vi strävar efter att svara på alla ansökningar inom 2 månader efter ansökningsperiodens slut. Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas till programproducent Mirkka Maikola, +358 505437841 (kanslitider), [email protected]

Info om teaterlokalerna

Stora salen: 350 kvm stor black box, bredd 19,8m, längd 15,7m, Rigghöjden 5,2.
Max 150 sittplatser med läktare på podier. Salens publikkapacitet utan läktare är max 300 ståplatser. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem).

Studio 1: 58 m2, bredd 5,8m, längd 10m, Rigghöjden 2,9m. Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1x1m grid, riggning 100kg/m2.

Publikmängd max 45 sittplatser. I studion finns låsbara skåp.

Repetitionssalen: 57 m2, bredd 6m, längd 7m (tomt golvutrymme), höjd 2,7 m. Ett minikök finns till förfogande. Salen är ej lämplig för föreställningar.

Galleriet: 115 m2. Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan och passar speciellt bra för konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar och andra tekniskt lätta evenemang

Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten 80 platser fördelat på sitt- och ståplatser. I galleriet är beställning av bar och utskänkning möjlig.

Amfiteatern: utescen, halvcirkelformad. Scenens storlek 16 m2, läktaren 100 m2, publikmängd max 100 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik.

 

Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nr. 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 6T, 7 och 8 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd.

 

**

 

Hyr utrymme för repetitioner och evenemang

 

Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta programproducent Mirkka Maikola för närmare information.