Open call

Viirus verkar sedan hösten 2017 i ett nybyggt teaterhus på Busholmen i Helsingfors. Viirus nya lokaler ligger på Medelhavsgatan 14 och består av Stora Salen, Studio 1, Galleriet, Repetitionssalen samt Amfiteatern på innergården. Viirus hyr vid sidan av sina egna produktioner ut teaterlokalerna till olika kulturaktörer för gästspel, repetitioner och olika evenemang.

Gästspelsplatserna lediganslås två gånger om året genom VIIRUS GUEST Open call-förfarande. Repertoarvalet kurateras av teaterns konstnärliga kollektiv tillsammans med programproducenten.

Viirus söker konstnärligt högklassiga, professionella produktioner. Vi är öppna för olika samarbetsprojekt och tar gärna emot intressanta idéer. Projekten kan vara kortvariga och sträcka sig över några timmar eller dagar, eller långvariga, från några veckor upp till flera månader.

I valen så lägger vi särskild vikt vid följande faktorer

– Produktioner inom scenkonst som utmanar vedertagna konventioner eller av nya, intressanta och överraskande
– Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare angelägna produktioner som behandlar viktiga samhälleliga teman

– Språkligt och kulturellt mångfaldiga och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor

– Produktioner som är nya och innovativa i sitt sätt att använda scengolvet eller andra utrymmen

– En för invånarna engagerande föreställning eller föreställningsprocess. 

Nästa Open Call-ansökan inleds i september 2018 och gäller i huvudsak hösten 2019. 

Till ansökan bifogas en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. I hyrespriserna har kulturaktörernas möjligheter och restriktioner beaktats. Hyrespriset räknas alltid enligt längd.

Vi strävar efter att svara på alla ansökningar inom 2 månader efter ansökningsperiodens slut. Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas till programproducent Mirkka Maikola:
+358 505437841 (kanslitider), [email protected]

Viirus lokaler

Stora salen
350 kvm stor black box, bredd 19,8m, längd 15,7m, Rigghöjden 5,2.
Max 150 sittplatser med läktare på podier. Salens publikkapacitet utan läktare är max 300 ståplatser. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem).

Studio 1 
58 m2: Bredd 5,8 m, längd 10 m, rigghöjd 2,9 m.
Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1x1m grid, riggning 100kg/m2.

Publikmängd: Max 45 sittplatser. I studion finns låsbara skåp.

Repetitionssalen
 57 m2: Bredd 6 m, längd 7 m (tomt golvutrymme), höjd 2,7 m.
Ett litet kök finns till förfogande. Salen lämpar sig inte för föreställningar.

Galleriet
115 m2: Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan och passar speciellt bra för mindre konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar, workshopar och andra tekniskt lätta evenemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten 80 platser fördelat på sitt- och ståplatser. 

Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I galleriet är beställning av bar och utskänkning möjlig.

Amfiteatern
 Halvcirkelformad utescen på baksidan av Medelhavsgatan.
Scenens storlek 16 m2: Läktaren 100 m2, publikmängd max 100 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik.

Förbindelser till Viirus
Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nummer 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 6T och 7 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd. I Gräsviken stannar också flera bussar. 

**

Hyr utrymme för repetitioner och evenemang
Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta programproducent Mirkka Maikola för närmare information.