CITY MIRAGE

CITY MIRAGE: Dit vi inte ser

Foto: Nina-Maria Oförsagd

Under Konstens natt 23.8.2018 intar den gränsöverskridande konstnärsgruppen City Mirage Viirus amfiteater.

City Mirage uppträder med verket Dit vi inte ser, som består av improvisationer, video, ljud, musik, ord och performanser. De olika konstnärliga inslagen bildar tillsammans en helhet, bestående av urbana rum i ett asiatiskt landskap och berättelser om människor i rörelse.

– Videosekvenserna utgör en visuell ram för levande improvisation där de olika performanskonstnärerna ger impulser till varandra, förmedlar en tolkning och rörelse, och som tillsammans formar en gemensam berättelsetråd.
– City Mirage

Nina-Maria Oförsagd (FI), video
Per-Viktor Hjalmarsson (SE), piano, röst och rörelse 
Petri Kuljuntausta (FI), ljud och gitarr
Philip Holm (FI), bas och symaskin
Hannele Mikaela Taivassalo (FI), ord, röst och rörelse
Sergio Castrillón (CO), cello 

I de olika videosekvenserna ser publiken även performanser av konstnärerna
Chia-lan Chen (TW), Del Mae (TW), Lua Rivera (MX) och Hsinyen Wei (TW).

Sponsorer
Konstsamfundet
Stiftelsen tre smeder
Otto A.
Malms Donationsfond

Föreställningar på Viirus
23.8.2018 kl. 21:00

Föreställningens längd
Ca 50-60 min

Föreställningens språk
Svenska

Scen
Amfiteatern på baksidan av Viirus utrymmen på Medelhavsgatan 14

Biljetter
Vi återkommer senare med information kring biljetterna

Mera information
http://cargocollective.com/citymirage/City-Mirage

FACEBOOK (KLICK!)

TRAILER FRÅN FÖRESTÄLLNINGEN (KLICK!)