BRAVO TOGA: FABULÖS FÖRELÄSNINGSFREDAG

Foto: Bravo Toga

Samtal, föreläsningar och workshop angående temat femininitet, sexualisering och slut-shaming.

Program:

18:00 – 19:00 Hanna Etholen
19:00 – 20:00 Linda Forsell
20:00 – 20:30 Paus
20:30 – 21:00 Heta Huttunen
21:00 – 21:45 Amanda Palo
22:00 – 22:30 Kompakt Häxdans Workshop av Lena Bondeson,
Anna Kuusamo, Sara Ribbenstedt

TALARE:

HANNA ETHOLEN:
på engelska

Lessons from #metoo: Why we must change consensual, too?

Since last October, the #MeToo movement has raised important questions
about sexual harassment, assault and rape. The campaign offered women a
site to share their stories and call out their assailants while millions
of tweets brought the magnitude of the problem of sexual violence to
worldwide attention. Almost a year after the campaign started, the
public is usually left with either of the two statements: #MeToo has
gone too far or not far enough. In this presentation I suggest a
different approach.

I take what we have learned from #MeToo to the world of consensual sex
and sexual relationships, and replace the vocabulary of illegality with
nuanced analysis of the sexual culture. By using examples from
contemporary popular culture and media, I demonstrate how prevalent
ideas about consensual sex are still rooted in sexism, misogyny and male
sexual entitlement. How can these ideas be unpacked and resisted?

 I explore questions of how to communicate consent during sexual
encounters, why promoting female sexual desires is needed and why
changing the sexual culture is so important.

Hanna Etholén är doktorand i genusvetenskap vid Helsingfors Universitet.

LINDA FORSELL:
på svenska

Femininitet som motstånd.

Regissören Linda Forsell berättar om PotatoPotatos arbete med
projektet_ I den bästa av tjejvärldar_ som startade 2014. Arbetet går
ut på att skapa femenina berättelser och konstnärliga val som
motstånd i en patriarkal värld. Vi synliggör åskådarnas
förväntningar på ”flickighet” och sätter dagens debatt om ung
femininitet i en historisk kontext.

http://www.potatopotato.se/om-oss/ongoing-projects/flickforskning-33936007

Linda Forsell är en Malmöbaserad regissör och skådespelare och är
en av de fem konstnärliga ledarna för Potato Potato Scenkonst i
Malmö. Linda är också medlem och initiativtagare för
forskningsnätverket ”FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies”,
ett forskningsprojekt med fyra nordiska universitet.

HETA HUTTUNEN:
på finska och engelska

Talar om sitt magistersarbete som går under arbetsnamnet:
Visuell feminism i 2010-talets Finland.

Heta Huttunen studerar  magistersprogrammet i bildkonstpedagogik vid Aalto universitetet.

AMANDA PALO:
på finska och engelska

Puhuu esityksestään Kilari, sen sisällöistä ja tekemisen tavasta: minkälaisen prosessin läpi esitys kulki, minkälaista on tehdä henkilökohtaista esitystä seksuaalisesta väkivallasta.

Speaks about her autobiographical monologue: Nutcase – a performance dealing with sexual violence and its devastating effects on mental health. 
How was the process – in the making, before and after: personally and in relation to #Metoo movement.

Information om föreställningen Kilari (på finska):
https://www.kapsakki.fi/single-post/2017/10/03/Kilari-antaa-ääneen-seksuaalisen-väkivallan-uhreille